Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.12.1969)


Problém č. 331 – originál

Vladimír Ivančík, Žiar nad Hronom

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Ke5 Ja6 Jd3 Pc5 c7 (5 kameňov), čierny Ka7 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Výsledok riešiteľskej súťaže

(august-november 1969)

Túto súťaž charakterizoval malý počet nekorektností – iba dva problémy z dvadsiatich piatich (č. 301-325) nevydržali pod náporom riešiteľov, zato však išlo o pomerne skryté duály, takže bolo skutočne ťažké získať plný počet 67 bodov. Ako sme už písali, obidva duály v č. 311 objavili len Š. Kokodič, D. Zbihlej a J. Sklenár, duál v č. 315, resp. hlavné riešenie č. 313 však zabránilo prvým dvom deliť sa o I. cenu. A tak o II. a III. cene musel rozhodnúť žreb spomedzi piatich riešiteľov. Výsledok súťaže je tento:

I. cena, 67 bodov, 300 Kčs: Jozef Sklenár (Piešťany), II. cena, 66 bodov, 200 Kčs: Sylvester Hás (Trenčín), III. cena, 66 bodov, 100 Kčs: Štefan Kokodič (Trenčín). Jedenásť knižných cien vyhrávajú títo riešitelia: 66: Ladislav Kočík (Košice), Ján Pilník (Žilina), Šachový krúžok SVŠ (Trenčín), 65: Elena Eliášova (Košice), Ján Makovník (Ružomberok), Ján Modrák (Vyšná Rybnica), Oliver Ralík (Nitra), Jozef Vilem (Nové Zámky), Demeter Zbihlej (Žilina), 64: Ľudovít Kominka (Brezno), Jaroslav Štúň (Humenné).

Nasledujú: 64: Anton a Miroslav Blahut (Rudňany), Ján Bodnár (Budulov), Jozef Geci (Nový Smokovec), Vojtech Horňák (Bratislava), Dušan Ivan (Svit), Teodor Kollár (Bratislava), Ján Košár (Nový Smokovec), Milan Kováč (Senec), Anton Krajňák  (Záhradné), Ladislav Matoňák (Poprad), Jaroslav Mikuláš (Prievidza), Gejza Paľko (Bratislava), Jozef Ritzinger (Spišská Nová Ves), Ján Serva (Košice), Jozef Srnanský (Bratislava), Šachový krúžok I. ZDŠ (Vranov nad Topľou), Martin Štulajter (Podbrezová), Roman Šusták (Topoľčianky), Miroslav Urbanec (Ružomberok), Juraj Vašičkanin (Hažin), Stanislav Zábojník (Bojnice), Zdeněk Závodný (Brno), 63: Vladimír Bušík (Prievidza), Mária Vokálová (Prešov) atď. Vcelku sa na súťaži zúčastnilo 112 riešiteľov (počty bodov ďalších oznámime na požiadanie listom).

Žrebom vyhrávajú knižné ceny: Ján Ažaltovič (Rudňany), Ján Čopjan (Senica nad Myjavou), Vladimír Giač (Martin), Ladislav Hladký (Šaľa), Štefan Janiak (Dolná Streková), Teodor Kollár (Bratislava), Ján Košár (Nový Smokovec), Jozef Polaček (Hlohovec), Milan Šottník (Humenné), Jozef Trebatický (Lúky pod Makytou) a Štefan Vývoda (Jablonové).

Prípadné námietky proti výsledku pošlite do troch dní na adresu redakcie. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred