Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.2.1970)


Problém č. 338J. Valuška

1. miesto

Slovensko – Rumunsko 1969

Mat 2. ťahom, 2 riešenia


Problém č. 339Š. Sovík

2. miesto

Slovensko – Rumunsko 1969

Mat 2. ťahom, 4 riešeniaKontrolná notácia diagramov: 338 biely Kd6 Da7 Vb1 Vf1 Sa5 Sa8 Je6 Pc5 (8 kameňov), čierny Kd3 Pb3 d5 f3 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom – k cieľu vedú dva úvodníky; 339 b. Kg1 Dd4 Vc8 Ve8 Ja8 Jg8 Pa5 c6 e6 g5 (10), č. Kd6 Sd5 Pa6 a7 d7 g2 g6 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom – k cieľu vedú štyri úvodníky. Dve víťazné dvojťažky z medzinárodného zápasu spracúvajú veľmi zaujímavým spôsobom našu "tému" viacerých riešení. Sovíkova úloha obsahuje navyše dvojníka po pridaní bieleho Sd8, rozhodca však dal prednosť prvej pozícii, pretože "opakovanie štyroch úvodníkov s temer identickými hrami je len malým prínosom". Riešenia oboch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 331 (Ivančík) z 19. decembra 1969: 1.c8S Ka8 2.Jb4 Ka7 3.Jc6+ Ka8 4.Jc7 mat. Škoda, že zdanlivá hra po 1...Ka8 2.c8D+ Ka7 má duál 3.Db8+ aj Dc7+. Knižné ceny vyhrávajú: Jozef Hekele, Tmava, Sídlisko ČSZM Rybník, blok 11/3, Ján Horniak, Hontianske Moravce, okr. Zvolen a Jozef Kaniok, Martin, SPŠ, Malá Hora.

* Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1970 otvorený medzinárodný turnaj v skladaní dvojťažiek s akoukoľvek formou dvojníka (napr. premiestenie jedného alebo viacerých kameňov, posunutie alebo otočenie pozície a pod.). Úlohy treba posielať na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou "II. medzinárodný skladateľský turnaj". Jeden autor môže poslať najviac 2 skladby. Rozhodcom je J. Brabec, v súťaži budú udelené 3 ceny (150, 100 a 50 Kčs) a ďalšie vyznamenania.

* V rubrike z 26. septembra 1969 sme oznámili vypísanie skladateľských súťaži ČSŠZ s lehotou 15.6.1970. Sekcia kompozičného šachu tieto súťaže zrušila so zreteľom na zápas Švédsko – ČSSR, ako aj na Memoriál J. Moravca, ktorý v krátkom čase vypíše Český šachový svaz, a to vo dvoch oddeleniach: trojťažky s modelovými matmi a štúdie. Zasielacia lehota bude 29. augusta 1970. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred