Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.12.1969)


Problém č. 332 – originál

Štefan Mikuláš, Prievidza

Mat 1. ťahom, žartovný problémKontrolná notácia: biely Kd6 De1 Ve7 Je8 Jh8 Pa5 a7 b6 c5 f5 g7 h5 (12 kameňov), čierny Kd8 Se6 Jg8 Pa6 b7 c6 d7 f6 f7 h6 h7 (11 kameňov), biely dá mat prvým ťahom, žartovný problém. – Čo je naruby v dnešnom "silvestrovskom" probléme a ako to treba dať dohromady – to je rébus pre našich riešiteľov a ctiteľov šachového humoru. Kto ho rozluskne, má možnosť vyhrať knižnú cenu – svoje názory pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese.

* Mnohí nepotrebujú dôkazy o tom, že šach je šport. Pre tých ostatných uvádzame jeden typický dôkaz tohto faktu, ukazujúci, že v šachu takisto ako v ostatných športoch môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Istý šachista pri partii zaspal, hlava mu náhle klesla a na kráľovi si vypichol oko. Či to nie je presvedčujúce? Mohlo by sa to stať napríklad v bridži?

* "Som k dispozícii šachovým družstvám a organizáciám pri podujatiach v NSR aj v zahraničí. Hrám simultánky naslepo na 12 šachovniciach, a to bez akéhokoľvek honoráru. S. Wolk, Bonn, Wolfstr. 34." (Inzerát v Deutsche Schachzeitung č. 6/69.)

* Turnaj, ktorý sa hral koncom augusta a začiatkom septembra v Prahe, mal tento výsledok: Duras 7,5, K. Treybal 6, Prokeš 5, F. Treybal 4,5, Engler 4 atď. Hralo sa figúrkami trochu staršieho typu.


* * *

Koncom roka sa hral v známom holandskom vysokohorskom stredisku Hooghoven turnaj, na ktorý sa usporiadateľom podarilo zabezpečiť účasť niekoľkých vynikajúcich veľmajstrov. Je to pochopiteľné, keď si uvedomíme, že aj posledná cena bola 14 000 zlatých. Prekvapením turnaja boli dvaja kandidáti zvláštnej triedy z neďalekého Belgicka, ktorých vzájomná partia vzbudila najväčší ohlas prítomných športových novinárov. Preto ju aj uverejňujeme v plnom znení a s autentickými znamienkami a poznámkami podľa časopisu Schakend Ostende.


Hra dvoch koňov

Biely: Monsieur               Čierny: Madame

1.d3(?) Príliš pasívne. 1...g5 2.S:g5 Sg7 3.S:e7 S:b2! Rýchly vývin strelcov, charakteristický pre zvolený systém. 4.S:d8 S:a1 5.S:c7 Sc3+ 6.S:b8!? Prehliada šach svojmu kráľovi, čierny ho však galantne nevezme. 6...V:b8 7.J:c3 d5 8.J:d5 Jf6 9.J:f6+ Vg8?! Vo veľkej časovej tiesni sa opätovnému prehliadnutiu šachu nemožno ani čudovať. 10.J:e8. Vzal síce kráľa, ale koniec-koncov veľa nezískal, pretože nasleduje veľmi silné 10...V:g2!! 11.S:g2. Vynútené protifianketo. 11...f6 12.S:b7 V:b7 13.J:f6. Strategicky problematický útok na kráľovskom krídle. 13...Vb8 14.J:h7 Vb1. Priviazal dámu, aby vzápätí stratil vežu. 15.D:b1 Sb7 16.D:b7 a6 17.D:a6 a biely sa vzdal, pretože čierny už nemôže ťahať. – Nakoniec hádanka: Čo uvedená partia predstavuje a čo ňou víťaz dokázal? Autora najlepšej odpovede odmeníme knihou. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred