Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.9.1969)


Problém č. 311 – originál

František Hladík, Písek

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc4 Dc3 Sc1 Sf7 Jg4 Pe3 (6 kameňov), čierny Ke4 Vc7 Se7 Ja1 Pc6 g3 (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. František Hladík je známym skladateľom českej školy a zástancom jej najprísnejších kritérií, vyjadrených v diele Miroslava Havla. V posledných rokoch sa síce odmlčal, dnešnou skladbou sa však opäť vracia do radov aktívnych skladateľov, a to na podnet zo Slovenska. Je iste pekným dôkazom dobrého vzťahu českých a slovenských autorov, že túto trojťažku venoval B. Formánkovi. O svojej ďalšej tvorbe nám síce nenapísal veľmi optimisticky, my však veríme, že dlhá prestávka mu neubrala z inšpirácie, ani chuti. Našim riešiteľom sa úloha bude iste páčiť – modelové maty objavia v hrozbe a po 1...Sd6 (Sf6) a 1...g2. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 303 (Mlynka) z 15. augusta: Zvodnostné hry sme uviedli pri uverejnení problému, úvodník je 1.Ja3, hrozba 2.Jc4 mat a tri varianty s rozličnými obrannými motívmi: 1...d5 (napadnutie poľa c4) 2.b8D mat, 1...f:g5 (odblokovanie f6) 2.J:f5 mat a 1...Se3 (odviazame Se2) 2.D:e3 mat. Varianty sú teda rovnaké ako vo zvodnostnej fáze, ale obranné motívy sa cyklicky striedajú. Uvedená úloha je prototypom tejto zaujímavej témy.

Riešenie problému č. 304 (Hermanson) z 15. augusta: Zdanlivé, zvodnostné (po 1.Je2?), ako aj skutočné hry po 1.De3 sú taktiež rovnaké: 1...Jde4 2.e:f6 mat, 1...Jfe4 2.e:d6 mat, iná je však škodlivá motivácia: pred úvodníkom odviazanie pešiaka, po zvodníku blokovanie poľa a po úvodníku prerušenie strelca (k d5). Témou je teda trojfázová zámena škodlivých motívov. Rozhodca turnaja, v ktorom úloha súťažila, rozhodne nemal zmysel pre novinky, keď jej udelil, a to ešte r. 1954 (!) iba 7. pochvalnú zmienku. Podľa nášho názoru to mala byť prvá cena – za originalitu.

* Redaktorom správ celoštátnej sekcie kompozičného šachu sa stal Eduard Prandsteter, Praha 3 – Žižkov, Kalininova 20.


* * *

Olomouský šachista Mišta sa pravidelne zúčastňuje na "družbových" turnajoch v Taliansku. Nasledujúcu krátku partiu zohral v Reggio Emilia 1968-69.


Sicílska obrana

Biely: Mišta               Čierny: Paoli

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Sc4 Db6 7.Sb5 a6 8.Sa4 Sd7 9.Se3 Dc7? Lepšie bolo 9..D:b2. 10.0-0 e6 11.f4 b5 12.Sb3 b4 13.Ja4 J:e4. Tento zisk pešiaka je veľmi odvážny. 14.f5 J:d4 15.D:d4 d5 16.f:e6 f:e6 17.Jb6 Vb8 18.J:d5! e:d5 19.D:d5 Jd6. Po 19...Jf6 by nasledovalo 20.V:f6! 20.Sg5! Se7 21.Vae1 Jc8 22.S:e7 J:e7 23.Vf7 a čierny sa vzdal. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred