Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.1.1971)


Problém č. 413 – originál

Milan Kováč, Liptovský Mikuláš

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Dc6 Vc2 Ve2 Sd1 Pa6 d2 f2 (8 kameňov), čierny Kd3 Sg4 Ja3 Jb1 Pd4 f4 f5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha má dve zvodnosti 1.Dc8? a 1.De8?, ktoré, žiaľ, viaznu na viac obranách, pointa je však v trojfázovej zámene matov. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Problém č. 345 (Sklenár) z 13. marca 1970 opravuje autor takto: b. Ka1 Df3 Sh3 Je2 Jg2 Pa2 f4 (7), č. Kf1 Db5 Vg5 Vh1 Sa3 Sd7 Pc2 c3 c4 d2 f2 g3 h2 h4 (14), mat siedmym ťahom: 1.Je3+ Ke1 2.J:c2+ Kd1 3.Je3+ Ke1 4.Jg2+ Kf1 5.Jg3+ Kg1 6.Dd1+, 4...Kd1 5.Jd4+ Ke1 6.D:c3 atď.

Problém č. 352 (Nemček) zo 17. apríla 1970 opravuje autor takto: b. Ka7 Db4 Ve6 Sd5 Je2 Jg8 Pg3 h3 h4 (9), č. Kf5 Dg1 Vf3 Vh7 Sd3 Sh6 Ja4 Je8 Pd4 e7 g5 g6 (12), mat 2. ťahom: zvodnosť 1.D:d4?, riešenie 1.D:e7.


Pravda 1971-72

Našich prispievateľov a čitateľov upozorňujeme, že všetky originálne skladby uverejnené v našej rubrike r. 1971 a 1972 budú zaradené do skladateľskej súťaže, ktorú rozdelíme asi na dve oddelenia: dvojťažky a ostatné problémy. Prednosť pri uverejňovaní budú mať začínajúci autori, ich skladby sa budú hodnotiť osobitne. Bližšie podrobnosti o tejto súťaži uverejníme neskôr.


ČSSR – Švédsko

Polčas 62:42!

Výsledok zápasu s veľmi silným Švédskom očakáva naša šachová verejnosť s nebývalým záujmom, veď ide o prvý medzištátny zápas československých šachových skladateľov po II. svetovej vojne. Rozhodcovia síce meškajú, ale predbežné výsledky dvoch oddelení (zo štyroch) sme už dostali. Ohromným úspechom našich autorov je oddelenie trojťažiek, kde sme obsadili prvé štyri miesta (1. Ľ. Lačný, 2. B. Idunk, 3. A. Ančin, 4. E. Prandstetter) a ešte aj šieste miesto (J. Kozinka) – výsledok 39:16 predstavuje takmer absolútnu prevahu. V samomatoch nás pripravili o lepšie skóre dve vedľajšie riešenia a jeden menší duál: máme skladby na druhom (F. J. Prokop), treťom a piatom mieste (obidve I. Mikan), ale predbežný výsledok 23:26 sa ešte asi zmení v náš prospech. Do "druhého polčasu" ideme teda s veľkým náskokom a optimizmom.

* Denník Hlas ľudu vypisuje na tento rok otvorenú medzinárodnú súťaž v skladaní dvojťažiek s trojfázovou zámenou hier ľubovoľného druhu a v ľubovoľnej forme okrem dvojčiat. Rozhodca J. Šutara, tri ceny (150, 100 a 50 Kčs) a ďalšie vyznamenania. Úlohy treba posielať na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6, dv. 31, s poznámkou ŠACH.


Vzad <<  >> Vpred