Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.1.1971)


Problém č. 412 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Da1 Sa6 Pg2 (4 kamene), čierny Ka8 Pa2 a7 b3 c4 d5 e6 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 402 (Sklenár) z 27. novembra 1970: a) Intencia 1.c8S d5 2.Sa6 d4 3.S:e2 d3 4.Sf1 Sg1~ 5.Sf:g2 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.c8J d5 2.Jd6 a pokračovanie ako v b) 2...d4 3.Sd5 d3 4.Je4 Vf2 5.J:f2 mat, ale aj duál 5.J:g3 mat. Tento duál pokladáme za závažný najmä preto, že ho možno ľahko odstrániť premiestnením kráľa na f-stĺpec. Za úplné riešenie bolo možné získať 7 bodov. Oprava.

Riešenie problému č. 403 (Kozinka) zo 4. decembra 1970: 1.Dg2 hrozí 2.Dg8+, 1...Ve5, Jg5, Sg6 2.D:a8+, Ve8+, D:g6 atď.

Riešenie problému č. 404 (Labai) zo 4. decembra 1970: Intencia 1.Sg2 s hrozbou 2.f4+, 1...D:f6 2.Jb6 Df3 3.V:e6 mat, 1...e:d5 2.Sh3 Se4 3.d4 mat, ale v tom to variante neriešiteľnosť po 2...Sf4! Mrzí nás, že sme riešiteľom strpčili život už druhou neriešiteľnou úlohou, ale podobným chybám pri veľkom návale problémov ťažko zabrániť. Intenciu spolu s neriešiteľnosťou objavilo viac než 20 riešiteľov (získavajú za to 4 body v súťaži). Oprava.

Riešenie problému č. 405 (Mlynka) z 11. decembra 1970: Zdanlivé hry 1...Vd4, Sd4 2.Jc3, Jb4 mat (Grimshawova téma), zvodnosť 1.d4? hrozí 2.Jc3 a Jb4 mat, 1...V:d4, S:d4 2.Jc3, Jb4 mat (Nowotného téma), vyvrátenie 1...e1D!, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.Dc5 mat, 1...V:d4, S:d4 2.Jc3, Jb4 mat (blokovanie poľa s antiduálom), 1...K:d4 2.Dd6 mat. Elegantná dvojťažka na tému trojfázovej zámeny motívov – je veľmi potešiteľné, že v rozvoji tejto perspektívnej oblasti kompozičnej tvorby hrajú významnú úlohu slovenskí šachoví skladatelia.

Riešenie problému č. 406 (Bista) z 11. decembra 1970: Tematický pokus 1.Jg5? s hrozbou 2.J:f3 mat viazne na 1...Se4! Prípravným plánom 1.f:e7 (hrozí 2.Sf6+ g5 3.S:g5 mat) sa čierny prinúti k otvoreniu línie a1-f6 ťahom 1...d3, zároveň však preruší líniu b1-e4 (téma dvojventilu), takže ide 2.Jg5 s nebrániteľným 3.J:f3 mat. Druhý variant 1...g5 2.Jf4! sa rozvetvuje do troch podvariantov: 2...g:f4, Sf5, Sg6+ 3.Sf6, Jf5, J:g6 mat (hrozilo 3.Vh3 mat). Dobrý pokus o novonemeckú trojťažku.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme asi o 2 týždne.

* Upozorňujeme autorov nekorektných originálov, ktoré sme uverejnili v našej rubrike v rokoch 1969 a 1970, že opravy môžu poslať do 1. februára t. r.

* Predbežný výsledok oddelenia trojťažiek preboru Slovenska v kompozičnom šachu 1964-69: A. Ančin 164 bodov, K. Mlynka 65, Z. Labai a J. Valuška po 20, Š. Sovík 14, Sklenár 9, J. Kozinka 7, S. Vokál 3 a Ľ. Kočík 1. Rozhodcom bol E. Visserman (Holandsko).


Vzad <<  >> Vpred