Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.11.1970)


Problém č. 401 – originál

Emil Bista, Tvrdošín

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 402 – originál

Jozef Sklenár, Piešťany

Mat 5. ťahom

a) diagram b) Pc7 na e7Kontrolná notácia diagramov: 401 biely Kh4 De8 Vg7 Sa1 Sa8 Jc6 Je3 Pb4 b6 g6 (10 kameňov), čierny Kd6 Dh7 Va2 Vb2 Sg8 Jb7 Jd8 Pb3 f7 h3 h5 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 402 b. Kg6 Ve1 Sf3 Pc6 c7 (e7) d2 (6), č. Kh1 Dh2 Vg2 Sg1 Pd6 e2 g3 g7 h3 (9), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Ja5, f6, Vc2 2.De7, Dd7, Se5 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Päťťahové dvojčatá nedajú veľa práce a iste vzbudia sympatie analogickými premenami pešiaka – za riešenie každej z pozícií udelíme v súťaži 2 body. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 393 (Labai) z 23. októbra: Tematické pokusy 1.Vg3? a6 2.Vb3? pat!, 1.Sh2 a6 2.Vg3? Kd6!, preto len 2.f4! Kd6 3.f5+ Kc6 4.Vg3 Kd6 5.Vb3+ Kc6 6.Vb6 mat. Chutná "novonemecká" šesťťažka s indickou témou, ktorej realizáciu si biely najprv pripraví napadnutím poľa e6.

* Rakúska šachová federácia a časopis Arbeiter Zeitung vypísali Memoriál J. Halumbirka v skladaní ortodoxných štvorťažiek a viacťažiek. Súťaž je dotovaná 5 cenami (600, 400, 300, 200 a 100 šilingov) a rozhoduje ju H. Lepuschütz. Problémy treba poslať vo dvoch exemplároch do 15. marca 1971 na adresu: Friedrich Chlubna, A 1120, Wien, Wilhelmgasse 37, Rakúsko. Na turnaj upozorňujeme najmä našich skladateľov logických mnohoťažiek.

* Práve vyšlo 8.-9. dvojčíslo Slovenského šachového bulletinu, obsahujúce na 42 stranách bohatý informačný materiál o slovenských, českých, ale aj zahraničných turnajoch, športový kalendár Slovenského šachového zväzu, množstvo glosovaných partií, všetky partie zápasov Larsen – Portisch a Spasskij – Larsen zo súťaže "kandidátov", šesťstranovú kompozičnú časť s úplným výsledkom trojťahového Memoriálu A. Pongrácza a ďalšie materiály. Záujemci sa môžu prihlásiť na adresu redaktora: Rudolf Meliš, Trenčín, Nábrežná 1826/I.


Vzad <<  >> Vpred