Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.12.1970)


Problém č. 403 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 3. ťahom


Problém č. 404 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 403 biely Ka1 Dd2 Vc7 Ve7 Pd6 d7 (6 kameňov), čierny Kd8 Va5 Va8 Sf7 Jb6 Jh3 Pa2 d4 f5 h7 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 404 b. Kc3 Dg4 Vc6 Sf3 Jd5 Pb4 d2 f2 f6 (9), č. Ke5 Df7 Sd3 Sh2 Pb5 e6 e7 h6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Týždeň pred ukončením dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejňujeme dve trojťažky odlišného štýlu: č. 403 s jednoduchou symetrickou kombináciou, č. 404 so zaujímavou škodlivou motiváciou dvoch hlavných variantov. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 394 (Hlinka) z 29. októbra: 1.Jd1 hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ke4, S:d4, Jc4, Je4, c5 2.Ve3, V:f5, Vd3, Je3, Da8 mat. Veľmi pekná klasická dvojťažka: výborný úvodník a hra batérie v troch variantoch.

* Známy kompozičný časopis Die Schwalbe vypísal turnaj v skladaní dvojťažiek na ľubovoľnú cyklickú tému (napr. cyklickú zámenu matov, Z-32-23, 32, 33, cyklickú predĺženú obranu alebo útok, cyklickú zámenu motívov a iné, prípadne aj celkom nové idey s cyklickými prvkami v akomkoľvek počte fáz). Úlohy treba poslať do 31.7.1971 na adresu Hans-Dieter Leiss, 55 Trier, Kronprinzenstrasse 18, NSR vo dvoch exemplároch (jeden s adresou, druhý anonymne). Rozhodcom je Angličan J. M. Rice (ktorý vypísanie turnaja uvádza článkom s 21 príkladmi – medziiným 2 od J. Valušku a po jednom od Š. Sovíka a K. Mlynku, pričom 3 príklady pochádzajú zo súťaží našej rubriky). Ako ceny sú pripravené anglické problémové knihy.

* Obrovský Album FIDE 1914-1944 sa už pripravuje do tlače. Podľa správ z Juhoslávie bude obsahovať asi 2600 šachových problémov, takže je pravdepodobné, že vyjde vo dvoch alebo troch dieloch.


Vzad <<  >> Vpred