Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.2.1971)


Problém č. 419J. A. Rusek

I. cena

São Paulo 1956

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Kh1 na f8Kontrolná notácia: biely Kh1 Vd1 Ve8 Se7 Sf7 (5 kameňov), čierny Ke4 Ve5 Ve6 Sa3 Sa8 Pf6 (6 kameňov), čierny začne a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom – po premiestení bieleho kráľa na f8 vzniká dvojník s tou istou výzvou. Úloha je veľmi pekným príkladom na tému pomocných matov zo zápasu Slovensko – Maďarsko, o ktorého vypísaní sme referovali v minulej rubrike. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 411 (Ivančo) z 8. januára: 1.Dc7 Ve1 2.Kf6 Je4+ 3.Ke7 Jf6+ 4.Kd8 Ve8 mat. Efektný priebeh riešenia tohto pomocného matu sa veľmi páčil.

Riešenie problému č. 412 (Bušík) z 15. januára: Intencia 1.Kh7 Kb8 2.De5+, ale aj 2.Dg7, s čím súvisí vedľajšie riešenie 1.Kg8. Oprava.

Knižné ceny za riešenia problémov č. 411 a 412 vyhrávajú: Alojz Bretz, Ľubica, V. Širokého 663, okr. Poprad, Karel Henc, Brno, nám. 28. října 12, Igor Kubík, Trnava, Sídlisko ČSZM, blok 6/I, Milan Končík, Košice, Kysucká 12/A, Milan Potúček, Ružomberok, I. DM, ul. ČA 48 a Vojtech Rahl, Solivar, Soľnobanská 34, okr. Prešov.


ČSSR – Švédsko 132:81!!

Naši skladatelia dvojťažiek presvedčili v poslednom oddelení medzištátneho kompozičného zápasu o svojich vynikajúcich kvalitách a zvíťazili suverénne v pomere 38:16. Na prvom až štvrtom mieste majú svoje skladby J. Valuška, J. Šutara, J. Valuška, Ľ. Lačný a na 7. mieste J. Brabec. Po sčítaní bodov zo všetkých štyroch oddelení vychádza priamo fantastický rozdiel 51 bodov v prospech nášho "družstva". A to sme ešte mali smolu v podobe troch nekorektných samomatov. Na výsledku majú najväčšiu zásluhu J. Valuška s 27 bodmi a Ľ. Lačný s E. Prandstetterom (po 17), ale rovnako vysoko treba oceniť ďalších 9 bodujúcich autorov a ostatných, ktorí čakali v zálohe. Výsledok je síce ešte len predbežný, ale veľmi sa už nemôže zmeniť (a to skôr v náš prospech). Víťazné skladby predstavíme našim čitateľom v marcových rubrikách, definitívny výsledok bude známy asi o 3 mesiace.

* Predbežný výsledok oddelenia exoproblémov preboru Slovenska v kompozičnom šachu 1964-69: B. Formánek 179,5 bodu, K. Mlynka 82, J. Valuška 76, J. Brabec 55, S. Vokál 21, Ľ. Lačný 16, S. Sovík 10, J. Tazberík 9, P. Luliak 8, A. Ančin 7, C. Opalek 3,5 a L. Kočík 2. Rozhodcom bol Hans-Peter Rehm (NSR). Po sčítaní bodov zo štyroch oddelení je poradie na čele Formánek 189, Mlynka 179, Ančin 173, Valuška 146, Vokál 112, ale konečný výsledok totálne zamieša vysoko najsilnejšie oddelenie dvojťažiek, ktoré rozhodujú štyria domáci autori.

* Ohlásenú riešiteľskú súťaž ČSŠZ uverejníme v marci.


Vzad <<  >> Vpred