Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.4.1971)


Problém č. 427 – originál

Bartolomej Borovský, Levoča

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 428 – originál

Michal Hlinka, Hniezdne

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 427 biely Kc7 De2 Vc5 Jd8 Je4 Pa3 b2 b3 f2 (9 kameňov), čierny Kd4 Va1 Sg4 Jg2 Pb5 b6 b7 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 428 b. Kb7 De7 Sf1 Ja4 Pb3 (5), č. Ka5 Va1 Se1 Ja2 Jc7 Pa6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autorom šestnástej prvotiny v našej rubrike je 71-ročný dôchodca, predtým zámočník, rušňovodič a strojmajster ČSD. Je dnes iste najstarším začínajúcim skladateľom a my mu želáme, aby sa mu pri tvorení úloh darilo aspoň tak ako pred rokmi pri organizovaní šachového života v Spišskej Novej Vsi! Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 419 (Rusek) z 26. februára: a) 1.f5 Sg5 2.Vc6 Sd5 mat, b) 1.Vc5 Sg6+ 2.Ke5 Sd6 mat. Zriedkavo elegantný pomocný mat sa páčil bez výnimky všetkým riešiteľom – pokiaľ ho správne vyriešili. Knižné ceny vyhrávajú: Štefan Burkuš, Drienovec, okr. Košice, Ladislav Krump, Levice, ul. Víťazného februára 3 a Jozef Trebatický, Lúky pod Makytou, okr. Považská Bystrica.

* V dňoch 7. až 10. apríla sa uskutoční v Telovýchovnej škole ÚV STO v Bratislave na Vajnorskej ulici školenie šachových skladateľov. Hlavnou náplňou bude tentoraz zápas Slovensko – Maďarsko v kompozičnom šachu – prednášky o témach a najmä prax: skladanie a zlepšovanie úloh. Na školení sa môžu zúčastniť ako hostia aj nepozvaní šachoví skladatelia.

* Metodické oddelenie ÚV STO vydalo dva "metodické listy" z oblasti kompozičného šachu. V prvom nájdu milovníci novostrategickej dvojťažky mnoho zaujímavých trojfázových úloh z posledných rokov, druhé je určené ako pomôcka pre začínajúcich šachových skladateľov. Záujemci o tieto publikácie sa môžu prihlásiť na adresu našej redakcie.


Vzad <<  >> Vpred