Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.3.1971)


Problém č. 425A. M. Sparke

Good Companion 5.1918

Mat 2. ťahom


Problém č. 426Č. Kainer

Dagens Nyheter 21.1.1934

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 425 biely Kg8 Dg7 Ve8 Sd1 Pf2 (5 kameňov), čierny Kf1 Dg1 Vg2 Jh1 Pg3 h2 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 426 b. Kh6 De6 Sf7 Je7 (4), č. Kd8 Va6 Vg8 Ja5 Pb4 b5 b6 c7 g6 h7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.


Veľká riešiteľská súťaž!

Oba dnešné problémy patria do celoštátnej riešiteľskej súťaže Československého šachového zväzu. Ich riešenie pošlite do 15. apríla t. r. na adresu: Čs. šachový zväz, Na Poříčí 12, Praha 1 – Nové Město, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Uveďte v ňom prvý ťah bieleho (bieli pešiaci postupujú na diagramoch zdola nahor) a rozličné pokračovania po rozličných obranách čierneho až do matu. Dvojťažka je založená na tempe (po úvodníku biely neutvára hrozbu, čierny sa dostáva do nevýhody z ťahu), v trojťažke po 1. ťahu vzniká hrozba a za obrany sa pokladajú len také ťahy čierneho, ktoré jej bránia (pritom však pripustia nové matové pokračovanie).

Riešitelia majú okrem toho odpovedať na 3 otázky:

a) Z ktorých novín úlohy riešili,

b) či riešia šachové problémy prvýkrát,

c) či majú záujem zúčastniť sa na ďalšom kole súťaže.

Riešenie dnešných dvoch problémov je totiž I. kolom veľkej súťaže – prvého preboru ČSSR v riešení. Každý účastník I. kola, ktorý správne rozrieši obe úlohy, postúpi do II. kola a o ďalšom priebehu súťaže bude informovaný písomne. Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan ČSSR, aj keď nie je organizovaným šachistom. I. kolo prebieha súčasne v mnohých novinách a časopisoch celej republiky. Vyžrebovaných 30 správnych riešiteľov odmení Československý zväz knižnými cenami!

Boli by sme radi, keby sa naši čitatelia zúčastnili na súťaži v čo najväčšom počte a presvedčili tak o masovom rozvoji šachu na Slovensku! Upozorňujeme len na zmenenú adresu uvedenú vyššie – riešenia tentoraz n e p o s i e l a j t e redakcii Pravdy!


Vzad <<  >> Vpred