Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.4.1971)


Problém č. 433 – originál

Michal Hlinka, Hniezdne

Mat 2. ťahom


Problém č. 434 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 433 biely Kb4 Dg3 Vd6 Sh3 Jf5 Pc2 c5 d3 (8 kameňov), čierny Ke5 Sd5 Jf4 Pf3 f6 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 434 b. Kd3 Dc6 Vb4 Vf3 Jb8 Jh2 (6), č. Ke5 Sc8 Pb5 d5 g7 h3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom – treba si všimnúť zvodnosť 1.Vbf4? Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 425 (Sparke) z 26. marca: 1.Da1 tempo 1...g:f2+ 2.Sg4 mat, 1...V:f2 2.Sf3 mat, 1...D:f2 (J:f2) 2.Se2 mat, 1...K:f2 2.Df6 mat. Elegantná dvojťažka so Stocchiho témou, čiže s trojnásobným antiduálovým blokovaním voľného poľa. Táto téma bola pred 50 rokmi veľmi atraktívna, ale aj dnes sa na nej môžu začiatočníci dobre pocvičiť.

Riešenie problému č. 426 (Kainer) z 26. marca: 1.Kg5 hrozí 2.Kf6 a 3.Dd6 mat, 1...Vf8! 2.Dc8+ K:e7 3.D:c7 mat, 1...Vg7 2.Jc6+ J:c6 3.De6 mat. Tri pekné modelové maty, ale najviac ťažkostí narobil riešiteľom iste skrytý úvodník. Sympatická, hoci nie príliš zložitá trojťažka českej školy.

O počte riešiteľov, ako aj o ďalších otázkach riešiteľského preboru ČSSR napíšeme v jednej z nasledujúcich rubrík.

* Známy maďarský šachový publicista Arpád Földeák vydal tohto roku v západoberlínskom nakladateľstve de Gruyter-Verlag knihu Géza Maróczy, Leben und lehren, venovanú slávnemu maďarskému majstrovi a obsahujúcu 66 jeho partií s bohatými komentármi, ako aj tabelárne podané Maróczyho výsledky.


Vzad <<  >> Vpred