Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.5.1971)


Problém č. 435 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kd1 Vb3 Sc6 Sd4 Pc2 c5 d2 e4 f2 f6 g4 g5 (12 kameňov), čierny Ke6 Pb4 b5 c4 c7 f3 f4 f7 (8 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 427 (Borovský) z 2. apríla: 1.Jc3 hrozí 2.Vd5 mat, 1...b:c5, K:c5, Sf3, Jf4, (Je3) 2.De4, De5, Je6, De3 mat. Pekný je úvodník, uvoľňujúci pole c5 (pokus 1.Jf6? viazne na 1...Vc1!) a z variantov najmä prvé dva.

Riešenie problému č. 428 (Hlinka) z 2. apríla: 1.Jb2 hrozí 2.Da3 mat, 1...Jb4 (Sb4), Jb5, Jc1, Jc3 2.D:c7, Jc4, D:e1, b4 mat. Elegantná mereditka s blokovaním v prvých dvoch a "ventilmi" v druhých dvoch variantoch.

Knižné ceny za riešenie č. 427 a 428 vyhrávajú: Ľubomír Schnircz, Banská Štiavnica, SPŠCh, Ľubica Hargašová, Šamorín-H, okr. Dunajská Streda, Ján Kmec, Ružomberok, I. domov mládeže, Peter Václavík, Bratislava, Brestová 6 a P. Varholík, Podbrezová – Lopej 532, okr. Banská Bystrica.

* Evidenciu turnajových úspechov československých šachových skladateľov prevzal Andrej Ančin, Komárno, Steinerova ul. 34. Na túto adresu treba posielať všetky údaje o vyznamenaných skladbách na zahraničných súťažiach.


* * *

V dňoch 10. až 29. mája sa uskutoční v Luhačoviciach veľký medzinárodný turnaj za účasti 8 zahraničných šachistov (Liberzon a Antošin zo ZSSR, Szabó a Kovács z Maďarska, Kolarov z Bulharska, Liebert z NDR, Kostro z Poľska a Mititelu z Rumunska) a 8 domácich hráčov (Hort, Jansa, Smejkal, Plachetka, Kupka, Lechtynský, Přibyl a Hloušek). Jedného z favoritov, veľmajstra Liberzona predstavujeme v dnešnej partii zo súťaže družstiev o prebor ZSSR r. 1969.


Sicílska obrana

Biely: Fajbisovič               Čierny: Liberzon

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 a6 7.0-0 Jbd7 8.Se3. Ostrejšie je 8.f4 b5 9.Sf3 Sb7 10.Kh1 s lepšou hrou bieleho, 8...b5 9.a4 b4 10.Jc6. Otvára krkolomný manéver jazdcom, ktorý vyvrcholí jeho obeťou za troch pešiakov. 10...Dc7 11.J:b4 d5 12.J:a6!? S:a6 13.e:d5 Se7 14.d:e6 f:e6 15.S:a6 V:a6 16.De2 Dc8 17.Jb5 0-0 18.Sg5 h6 19.Sh4 Vf7 20.c3. Hrozí 21.Jc7 s ďalším 22.J:e6 atď. 20...Jc5 21.Dc4 Da8 22.Jc7. Nevyhnutné bolo najprv 22.S:f6, ťah v texte nie je presný. 22...V:a4 23.b4? Prehrávajúci ťah. Lepšie bolo 23.b3, ale aj tak by sa dostal čierny do výhody: 23...V:c4! 24.V:a8+ Sf8 25.b:c4 V:c7. 23...De4! 24.D:e4 Jf:e4 25.S:e7 V:e7 26.Jb5 Vb7 27.Jd4 J:c3! Likvidácia bielych pešiakov pokračuje. 28.Vac1. Po 28.b:c5 ide 28...V:d4 s výhrou čierneho. 28...J5e4 29.f3 e5! a po tomto zásahu sa biely vzdal.


Vzad <<  >> Vpred