Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.4.1971)


Problém č. 431 – originál

Peter Durst, Levoča

Mat 2. ťahom


Problém č. 432 – originál

Emil Bista, Tvrdošín

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 431 biely Ka6 Dg7 Vd3 Ve5 Sb2 Sc8 Jb1 Je1 (8 kameňov), čierny Kf4 Dg6 Sf6 Sg2 Pb6 c5 f3 g3 h7 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 432 b. Kh4 De7 Vc1 Sb1 Jc5 Jd2 Pe3 (7), č. Kd5 Va4 Sc3 Se8 Ja5 Pb7 c6 e4 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obe dnešné dvojťažky obsahujú zdanlivé hry (keby začínal čierny): č. 431 1...S:e5, f2, Df7 2.D:e5, J:g2, Dg4 mat a č. 432 1...Se5, Jc4 2.De6, S:e4 mat. Akým spôsobom sa tieto hry po úvodníku zamenia? Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 424 (Pobjecký) z 19. marca: 1.Jg7 tempo 1...K:e3, Kc5, Sc5, f:e3, Sb8 (Sb6), Jc6~ 2.Sg1, Je6, Jf5, Je6, Db6, D:a7 mat. Na prvotinu veľmi pekná úloha s dvoma voľnými poľami a ich blokovaním. – Knižné ceny vyhrávajú Ernest a Vojtech Ackerman, Michalovce, Bernolákova 3, Jozef Vrbiar, Dobřany, VÚ 8060, okr. Plzeň-juh a František Seemann, Bratislava, ul. 29. augusta 23.


Založenie nového klubu

Z iniciatívy Sekcie kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu sa utvoril v rámci telovýchovnej jednoty Caissa Zvolen Klub priateľov kompozičného šachu. Cieľom klubu bude sústrediť slovenských (a prípadne aj českých) šachových skladateľov a riešiteľov v jednotnej telovýchovnej organizácii, usporadúvať skladateľské a riešiteľské súťaže, vydávať členský spravodaj, sprostredkovávať výmenu literatúry a pod. Zárukou bohatej činnosti klubu, ktorú privítajú iste všetci záujemci o kompozičný šach, je skúsenosť a angažovanosť predsedu TJ Caissa, s. Jozefa Lindera. Pravda, podmienkou úspešnej činnosti je čo najširšia členská základňa klubu. Jeho prvými členmi sa stali E. Bista (Tvrdošín), P. Durst (Levoča), J. Havran (Šaľa), M. Hlinka (Hniezdne), M. Kováč (Sokolče) a B. Sivák (Zvolen), ale iste už v najbližších týždňoch pribudnú desiatky ďalších. Ročný členský poplatok je 24 Kčs, pre hostí (členov inej TJ) 15 Kčs. Nezabudnite sa prihlásiť čo najskôr na adresu: Jozef Linder, Sliač kúpele, ul. Pod Kozákom.


Vzad <<  >> Vpred