Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.6.1971)


Problém č. 438 – originál

Michal Hlinka, Hniezdne

Mat 2. ťahom


Problém č. 439 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 438 biely Kg7 Dd3 Vf1 Sa2 Sf8 Jf5 Jg5 Pe6 (8 kameňov), čierny Ke5 Se4 Jc3 Je2 Pc6 c7 d5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 439 b. Ka2 Dh5 Vc5 Ve8 Sa4 Sc1 Je3 Pc2 c3 (9), č. Ke4 Dh2 Vg7 Sb7 Ja5 Jg6 Pe2 e7 f4 h4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Č. 439 obsahuje zámenu obranných motívov v štyroch variantoch po zvodníku 1.Sb5?. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 431 (Durst) z 23. apríla: Zdanlivé hry 1...S:e5, f2, Df7 (De4) 2.D:e5, J:g2, Dg4 mat,  1.Jc3 hrozí 2.Jd5 mat a po rovnakých obranách nasledujú zamenené maty 2.Sc1, Je2, Ve4 (1...K:e5, D:d3+ 2.De7, J:d3 mat).

Riešenie problému č. 432 (Bista) z 23. apríla: Zdanlivé hry 1...Se5, Jc4 2.De6, S:e4 mat, 1.Jc:e4 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Se5, Jc4 2.Vc5, J:c3 mat, (1...Sb4, V:e4 2.J:f6, S:e4 mat). O jeden zamenený mat menej ako v č. 431, ale kombinačná náplň je zaujímavejšia. Žiaľ, vedľajšie riešenie 1.J:a4.

Knižné ceny za riešenia č. 431 a 432 vyhrávajú: Arpád Bory, Kalinčiakovo 33, okr. Levice, J. Cigliniová, Nitra, Železničiarska 6, Jozef Majerčák, Tatranská Lomnica, zotavovňa Urán, Vladimír Ressler, Michalovce, gen. Petrova 9 a Jozef Špilár, Stropkov, Jilemnického 260, okr. Svidník.


I. liga šachistov

II. ročník prvej ligy bol opäť veľmi vyrovnaný a skončil sa pomerne prekvapujúcim víťazstvom Dopravného podniku Praha, ktorý získal 18 bodov. O jeden bod menej majú favoriti ÚDA Praha a Slavoj Praha Vyšehrad a so 16 bodmi obsadil štvrté miesto minuloročný majster Slovan Bratislava ChZJD. Druhé družstvo tohto oddielu spolu so Sláviou Praha VŠ, KPS Brno a Zbrojovkou Brno ligu opúšťa. Novým účastníkom zo Slovenska sa stávajú neočakávane šachisti Žiliny, ktorí v rozhodujúcich zápasoch porazili Trenčín.


Vzad <<  >> Vpred