Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.7.1971)


Problém č. 445J. Valuška

I. cena

ÚV ČSZTV L 31.7.1965

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pf5 na d5


Problém č. 446Š. Sovík

5. pochvalná zmienka

Probleemblad 1968

Mat 2. ťahom

 Kontrolná notácia diagramov: 445 biely Ka8 De8 Va3 Vd2 Sa2 Sc1 Jb3 Jf3 Pd4 f5 (d5) h3 (11 kameňov), čierny Ke4 Je6 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom (pozície a a b treba riešiť osobitne); 446 b. Kb4 Dg7 Vd1 Vd3 Sb5 Jc4 Jh5 Pg4 (8), č. Ke4 Ve6 Jf5 Jg1 Pd4 d7 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. – V oddelení dvojťažiek preboru Slovenska 1964-69 (o ktorom sme písali minulý týždeň) získala najvyšší počet bodov (9,5) dvojťažka č. 445 od nášho najúspešnejšieho skladateľa z posledných rokov. Obsahuje cyklickú zámenu štyroch matov vo dvojníkovej forme, ako sa iste sami presvedčite, keď porovnáte riešenia postavení a) a b) Z troch dvojťažiek ocenených 9 bodmi sú dve z nášho tematického turnaja L 1.11.1969 (I. cena Lačného a II. cena Valušku). Najmenej známa je tretia – naše č. 446 – ktorá napriek svojmu mimoriadnemu obsahu získala až jedno z posledných vyznamenaní na turnaji holandského časopisu. Rozhodca si asi nevšimol (alebo nechcel všimnúť?) zdanlivé hry 1...d5, Ve5, Jf5~ 2.Jd2, D:e5, D:d4 mat, ktoré spolu s hrami po zvodníku 1.Df7? a po úvodníku vytvárajú zložitý komplex Z-33-45. Riešenie oboch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 438 (Hlinka) z 5. júna: Intencia 1.Je7 s hrozbou 2.J:c6 mat a variantmi 1...Kd6, d4, Jd4, Sf3 je neriešiteľná po 1...Jf4!

Riešenie problému č. 439 (Labai) z 5. júna: Zvodnosť 1.Sb5? (hrozí 2.Sd3 mat) viazne na 1...e1J!, úvodník 1.Jc4 (hrozí 2.Jd6 mat) vedie k tým istým variantom 1...Sd5, Je5, f3, J:c4 2.D:d5, V:e5, Df5, V:c4 mat, ale s rozličnými obrannými motívmi: namiesto šachu bielemu kráľovi je priviazanie hrozbovej figúry, namiesto napadnutia d3 odviazanie Pe7, namiesto odblokovania f4 odclonenie Dh2 a namiesto prerušenia b5-e2 branie hrozbovej figúry. Dosiaľ asi najpestrejšia úloha so zámenou obranných motívov.

Vzhľadom na chyby pri riešení č. 438, knižné ceny vyhrávajú tento raz len traja riešitelia: Ján Fábry, Medzev, Petrovova 456, okr. Košice, Sylvester Hás, Trenčín, Golianova 1/26 a Štefan Kokodič, Trenčín, Štefánikova 17.


Vzad <<  >> Vpred