Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.7.1971)


Problém č. 443 – originál

Michal Hlinka, Hniezdne

Mat 2. ťahom


Problém č. 444 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 443 biely Kg1 Dd1 Vg3 Sc7 Sh7 Je3 Jf5 Pg4 (8 kameňov), čierny Ke4 Va5 Sb2 Sh1 Jc6 Jg2 Pa2 b3 e6 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 444 b. Kf3 De1 Je6 Pa6 d2 g6 (6), č. Ka8 Sh2 Pa7 b2 d5 g7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 437 (Dzuriš) z 28. mája: 1.Sa8 Kd6 2.Je4+ Ke5 3.Vb7 K:e4 4.Vb5+ Ke3 5.Ve5 mat (vedľajší variant 3...Kd5 napr. 4.Vb5 mat). Ťah 1.Sa8 je antikritický (znemožní prerušenie jazdcom) a zároveň kritický (umožní prerušenie vežou.) Knižné ceny vyhrávajú: Mária Bridišová, Černík 246, okr. Nové Zámky, Eva Bosíková, Turčianske Teplice, Banská 260, okr. Martin a František Szakáll, Nitra, Chrenová I., Nábrežie mládeže, blok D2/VII/56.


Prebor Slovenska v skladaní

Predbežný výsledok oddelenia dvojťažiek preboru Slovenska v kompozičnom šachu 1964-69: J. Valuška 325,5, J. Brabec 185,5, K. Mlynka 91,5, A. Pituk 74, A. Ančin 67,5, Š. Sovík 41, Ľ. Lačný 31,5, B. Formánek 22,5, I. Tatranský 14, J. Pittich 12, J. Taraba 9,5, B. Idunk 8, V. Stančík 4, J. Sklenár 1,5, Z. Labai 1. Rozhodcami boli S. Šedej (ZSSR), J. Brabec, K. Mlynka a J. Valuška (ČSSR).

Po niektorých úpravách zapríčinených vylúčením nekorektných skladieb a pod., je celkový predbežný výsledok preboru (daný súčtom bodov z piatich oddelení) tento: J. Valuška 448,5, K. Mlynka 270,5, J. Brabec 240,5, A. Ančin 230,5, B. Formánek 208,5, S. Vokál 106, P. Jankovič 83,5, A. Pituk 74, Š. Sovík 65, Ľ. Lačný 39,5, J. Sklenár 31,5, Z. Labai 31, J. Tazberík 29 atď. Menšie zmeny v počte bodov ešte nastanú, ale iste nebudú mať vplyv na poradie na prvých miestach. Výsledok preboru vyjde o niekoľko mesiacov v osobitnej brožúrke, ktorá bude obsahovať vyše 106 najlepších skladieb.


Vzad <<  >> Vpred