Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.6.1971)


Problém č. 442Naim

Z VIII. alebo IX. storočia n. l.

Čierny začne, biely vyhráKontrolná notácia: biely Kb4 fers Fc7 alfil Ac5 Pc4 (4 kamene), čierny Kd4 Pa6 c6 (3 kamene), po akomkoľvek ťahu čierneho biely vynúti výhru. – Dnešnú rubriku venujeme šachu, ktorý sa hrával v prvých storočiach po jeho vzniku v Perzii (tzv. čatrang) a v Arábii (šatrandž). Základné postavenie vyzeralo tak ako dnešné, ale namiesto dámy sa používal fers (pohyboval sa ako strelec, ale len o jedno pole) a namiesto strelca alfil (diagonálne o dve polia skokom). Prirodzene, obe tieto figúry boli veľmi slabé. Pešiak mohol ťahať aj zo základného postavenia len o jedno pole a premeniť sa mohol iba na fersa. Za výhru sa však pokladal nielen mat, ale aj pat (kto ho dostal, prehral) a napokon "oholenie" súpera o všetky kamene (tzv. munfarid). Medzi šachistami z prvého tisícročia sa našli aj vynikajúci skladatelia. Dnešná ukážka pochádza od autora, ktorý žil na území terajšieho Tadžikistanu. Začiatok riešenia prezradíme: najlepší ťah čierneho je 1...a5+, pretože po 2.K:a5 dobyje alfila ťahom 2...K:c5. Teraz nasleduje prekvapujúca obeť 3.Fd6+! Úlohou riešiteľov bude nájsť vyhrávajúce pokračovania po odpovediach 3...K:c4, resp. 3...K:d6 – bielemu sa analogickými obratmi podarí dobyť pešiaka a vyhrať munfaridom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. A napíšte, ako sa vám kombinácia páčila. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Zo starých dôb šachu sa zachovalo niekoľko stovák problémov, horšie to je však s partiami. Hovorí sa, že najstaršiu dochovanú partiu zohrali kalifovia Al Nuktadi a Al Sulija v Bagdade v X. storočí. Ešte raz si prečítajte vyššie uvedené pravidlá, vžite sa najmä do "exofigúr" fersa a alfila a pokúste sa zhodnotiť, čo dokázali šachisti pred 1000 rokmi:

1.g3 g6 2.g4 f6 3.e3 e6 4.Je2 d6 5.Vg1 c6 6.f3 b6 7.f4 a6. Al Sulija si potrpel na systematičnosť, ale priebojný Al Nuktadi obetuje pešiaka za útok: 8.f5! g:f5 9.g:f5 e:f5 10.Af1-h3. Napáda Pf5, ktorého Ac8 nekryje! 10...Je7 11.Vf1 Vg8 12.Jg3 Vg5 13.A:f5. Pešiaka získal späť a má aj lepšiu pozíciu. 13...h6 14.Ah3 Jd7 15.d3 d5 16.c3 Fd8-c7 17.b3 Va7 18.c4 Af8-d6 19.Jc3 Ac8-e6 20.c:d5 c:d5 21.d4 Af8 22.Vf2 Fd6 23.b4 Vc7 24.Kd2 b5 25.Ac1-a3 Jb6. Teraz nejde 26.V:f6 pre 26...Jc4+ so ziskom Aa3. 26.Ac5 Jc6 27.a3 Kf7 28.Fd1-c2 Ac4 29.Vaf1! Vg6 30.Jh5. Útok po f-stĺpci je veľmi silný a čierny už radšej kapituluje. 30...Ke8 31.J:f6+ Kd8 32.Jf:d5 Vb7 33.V:f8+ Kd7 34.Af5+ Ke6 35.Jf4 mat. Chutný matový obrazec, v ktorom bieli alfilovia napádajú polia d7 a e7. V tejto partii dokázali svoju silu, aj keď boli všeobecne najslabšími figúrami starého arabského šachu.

Nebolo by zaujímavé usporiadať aj dnes turnaj podľa uvedených pravidiel?


Vzad <<  >> Vpred