Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.7.1971)


Problém č. 450 – originál

Juraj Brabec, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 De1 Va5 Se7 Jd2 Je6 Pd5 e4 g4 (9 kameňov), čierny Ke5 Dg2 Vd4 Vg6 Pf2 f4 g7 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Meno majstra športu v kompozičnom šachu, Brabca, naši riešitelia a skladatelia veľmi dobre poznajú, a to predovšetkým z jeho zaujímavých "trojfázových" dvojťažiek. V posledných rokoch sa autor dnešného problému zaoberá dvojťažkami aj teoreticky, neustále rozširuje svoju dvojťažkovú zbierku, spracúva jej systematiku a vypĺňa vlastnou tvorbou prázdne miesta. Tak vzniklo aj niekoľko "ľahších" úloh s dvojfázovými zámenami hier. Č. 450 obsahuje tzv. recipročnovoľnú zámenu hier – nie zložitú, ale dosiaľ asi nespracovanú tému, definovanú schematicky aA bB / aB cC. Malé písmená znamenajú obrany (a – D:e4, b – V:e4, c – V:e6), veľké maty (A – Jf3, B – Jc4, C – d6). Pred úvodníkom teda ide 1...D:e4 2.Jf3 mat, 1...V:e4 2.Jc4 mat a po úvodníku 1...D:e4 2.Jc4 mat, 1...V:e6 2.d6 mat. Úlohou riešiteľov bude nájsť práve úvodník, ktorý túto zámenu zapríčinil. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Nedeľná Pravda, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 442 (Naim) z 25. júna: Riešenie až do 3. ťahu bieleho sme uviedli pod diagramom – nasleduje: 3...K:c4 4.Kb6 Kd5 5.Fc5! tempo a po odchode kráľa 6.K:c6 munfarid, 3...K:d6 4.Kb6 c5 5.Kb5! s ďalším 6.K:c5, prípadne 4...Kd7 5.c5! a 6.K:c6 – v každom prípade biely vyhral munfaridom. Starý arabský šach mal úspech, jeden z riešiteľov by si dokonca želal úlohy tohto druhu, prípadne aj z čínskeho šachu, častejšie. – Knižné ceny za správne riešenie vyhrávajú: Pavol Košč, Želmanovce, p. Kukova, okr. Bardejov, Peter Mojžiš, Banská Bystrica, Gorkého 92 a Roman Šušták, Topoľčianky, Športová 16.


* * *

V rubrike z 25. júna sme uverejnili aj jednu z najstarších zachovaných partií arabského šachu. Dnes sa posunieme až do XV. storočia a pozrieme na partiu F. de Castellniho s V. Vinellem. Je to asi najstaršia partia podľa dnešných pravidiel, len s jedinou výnimkou: ešte nebola dovolená rošáda. Partií tohto druhu dnes možno vidieť dosť v kaviarňach – taký je už vývoj...

1.e4 d5 2.e:d5 D:d5 3.Jc3 Dd8 4.Sc4 Jf6 5.Jf3 Sg4 6.h3 S:f3. Menej materiálu, menej námahy. 7.D:f3 e6 8.D:b7. Škoda pešiaka. 8...Jbd7 9.Jb5 Vc8 10.J:a7. Ochránil jedného, padol druhý. 10...Jb6 11.J:c8 J:c8. Ostala dvojica jazdcov. 12.d4 Jd6. Vidlička. 13.Sb5+ J:b5 14.D:b5+ Jd7 15.d5 e:d5 16.Se3. Tu chcel pán Castellni zahrať rošádu, ale čo keď ešte nebola dovolená? 16...Sd6 17.Vd1 Df6 18.V:d5 Dg6! Útok na dvoch pešiakov. 19.Sf4 S:f4. A máme strelca. 20.D:d7+ Kf8 21.Dd6+ a pán Vinelle sa už z toho nevymotal.


Vzad <<  >> Vpred