Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.8.1971)


Problém č. 451 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 452 – originál

Juraj Brabec, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 451 biely Kg1 Df6 Vc8 Vh4 Ja8 Pd2 (6 kameňov), čierny Kd5 Sb3 Jb7 Pa7 d7 e5 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 452 b. Kg3 Dc4 Jf6 Pe4 f5 g5 (6), č. Ke5 Vd5 Vd8 Sd6 Pc6 d4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Jc5, e4 2.Jc7, Vh5 mat, zvodnosť 1.Vhc4? a riešenie so zámenami hier. Autor č. 452 spracoval tzv. polorecipročnú zámenu obrán so zdanlivými hrami 1...d3, Vd5~ 2.Jg4, De6 mat. Riešenie obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Nedeľná Pravda, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 443 (Hlinka) z 2. júla: 1.Jd5 hrozí 2.Dd3, Df3, Jf5~ mat, 1...Je5, Jd4, Jf4, Sd4+, V:d5 2.Jd6, Jf6, Ve3, Jfe3, Df3 mat. Pri úlohách s viacerými hrozbami sa za obrany pokladajú také ťahy čierneho, ktoré pripúšťajú len jeden mat. Pravda, cennejšia je tempová forma, pri ktorej po každom ťahu čierneho nasleduje jeden mat.

Riešenie problému č. 444 (Bušík) z 2. júla: 1.Dh1 tempo 1...Kb8 2.D.h2+, 1...b1D 2.D:b1, 1...d4 2.Kľub+, 1...Sľub 2.Dh8+ atď. Ľubovoľný ťah kráľa po 1...d4 nepokladáme za škodlivý duál, ale bolo by iste lepšie sa tejto nepresnosti vystríhať.

Knižné ceny za riešenia č. 443 a 444 vyhrávajú: Ladislav Depeš, Nitra, Stará Chrenová 267, Štefan Halaj, Turňa nad Bodvou, okr. Košice, Eugen Kontoš, Považská Bystrica, Gottwaldova štvrť 1135/ B-2-9, Ondrej Kysela, Kvetnica pri Poprade a Juraj Meniar, Slovenská Ľupča, nám. SNP 96, okr. Banská Bystrica.

* Na zápase Slovensko – Maďarsko v kompozičnom šachu sa zúčastňujú títo naši autori: v oddelení dvojťažiek J. Brabec 2, Ľ. Lačný, K. Mlynka 2 a Š. Sovík, v oddelení pomocných matov B. Formánek, C. Opalek, A. Pituk, B. Sivák a Š. Sovík (spoločná úloha), J. Valuška a J. Vilem. Výber nebol ľahký, lebo pôvodne konkurovalo 27 dvojťažiek a až 73 pomocných matov – spokojní sme však aj s úrovňou, takže výsledok by mohol byť lepší ako v zápase r. 1967.


Vzad <<  >> Vpred