Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.8.1971)


Problém č. 453 – originál

Michal Trubač, Bojnice

Mat 2. ťahom


Problém č. 454 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 453 biely Ke7 Dc2 Vh7 Sf6 Ja4 Ja5 Pe3 g5 (8 kameňov), čierny Kd5 Va7 Vb6 Sa1 Sf3 Jb2 Jf1 Pb4 b7 c4 c6 g6 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 454 b. Kf6 Da2 (2), č. Kh8 Jc2 Pa4 c4 d3 d4 e5 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Vítame medzi nami ďalšieho staronového skladateľa, ktorý sa nám pred rokmi ozýval zo Žarnovice, ale štúdium mu zabránilo venovať sa krásnemu koníčkovi. Dnes vytvára spolu s Bistom a Idunkom lekársku trojicu, ktorá má záujem najmä o novostrategické dvojťažky a začína sa orientovať na "slovenskú školu" – zámenu obranných motívov. V č. 453 treba porovnať obranné motívy po zvodníku 1.Vh8? a v riešení vo variantoch 1...c5, Sg4, Jd3. Autorom trojťažky je agilný prívrženec českej školy. Riešenia obidvoch úloh pošlite do 12 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

* Medzi reprezentantov ČSSR v praktickom šachu dnes patrí 23 šachistov a 2 šachistky. Ich priemerný vek je 29 rokov, najmladší je 17-ročný Petr Špaček z Prahy a najstarší Max Ujtelky z Bratislavy, ktorý má 56 rokov. Je zaujímavé, že z hľadiska povolania prevláda skupina 7 študentov, ďalej je medzi reprezentantmi 5 úradníkov (resp. technických úradníkov), štyria redaktori, dvaja programátori a po jednom z iných povolaní (medzi nimi aj zootechnik). Náš najúspešnejší šachista z posledných rokov, veľmajster Vlastimil Hort sa narodil 12. januára 1944 na Kladne, dnes býva v Prahe a je redaktorom vydavateľstva časopisov MNO.

* Sekcia kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu vypíše v najbližších mesiacoch dve národné súťaže pre slovenských autorov: a) dvojťažky so zámenou obranných motívov najmenej v troch fázach bez zámeny hier, b) štúdie. Prvá súťaž bude súčasťou stretnutia s Lotyšskou SSR, druhá slúži na vyvolanie väčšieho záujmu o štúdie. O podrobnostiach ešte napíšeme, skladať však možno už teraz!


Vzad <<  >> Vpred