Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.8.1971)


Problém č. 455A. Ančin

1. čestné uznanie

The Problemist 1967

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg7 Dh2 Sb5 Sd2 Jc5 Pa4 c6 d3 g4 (9 kameňov), čierny Kd5 Sa8 Ja2 Jc1 Pa7 e7 f3 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. – V oddelení trojťažiek preboru Slovenska 1964-69 zvíťazil s prevahou Andrej Ančin z Komárna. Rozhodca ocenil najvyššie jeho I. cenu z nášho otvoreného turnaja 1967-68 (oprava č. 260) a udelil jej najvyšší možný počet 10 bodov. Z 9 bodových úloh A. Ančina dnes uverejňujeme zaujímavú trojťažku českej školy svedčiacu o tom, že autorovi sú rovnako blízke všetky štýly súčasnej trojťahovej tvorby. Riešiteľom dá iste nemálo práce objaviť v nej štyri čisté a ekonomické maty. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 445 (Valuška) z 9. júla: a) 1.Vg2 tempo 1...K:f5, K:d5, K:f3, Kd3 2.Dg6, D:e6, Dc6, Jc5 mat, b) 1.Vc2 tempo 1...Kf5, K:d5, K:f3, Kd3 2.D:e6, Dc6, Jc5, Dg6 mat. Elegantne spracovaná Lačného téma v 4 variantoch, pravda, konštrukčne zjednodušujúcim momentom je branie dvoch polí čiernemu kráľovi v obidvoch dvojčatách.

Riešenie problému č. 446 (Sovík) z 9. júla: Zdanlivé hry 1...d5, Ve5, Jf5~ 2.Jd2, D:e5, D:d4 mat, zvodnosť 1.Df7? hrozí 2.D:f5 mat, 1...Kd5, Ve5, Jf5~ 2.Jf6, Jd2, V:d4 mat, ale 1...Vf6!, úvodník 1.Dg5 hrozí 2.D:f5 mat, 1...Kd5, Ve5, Jf5~ 2.V:d4, Jf6, Jd2 mat. Po zvodníku a úvodníku ide o Lačného tému v troch variantoch, ale navyše má úloha ešte trojvariantovú zdanlivú fázu. Našli by sa iste rozhodcovia, ktorí by túto dvojťažku ocenili vyššie ako č. 445.

Knižné ceny za riešenie č. 445 a 446 vyhrávajú: Juraj Breza, Liptovský Hrádok, Nálepkova 475, Peter Demeter, Veľký Šariš, Školská 470, okr. Prešov, František Hosťovecký, Žikava 58, okr. Nitra, Miloš Janda, VÚ 5613/B, Tín nad Vltavou, okr. České Budějovice a Marián Kušnír, Michalovce, gen. Petrova 16.

* V Albume FIDE 1965-67 sú už známe definitívne výsledky v oddelení "českých" úloh. Z 23 vybraných trojťažiek je 9,5 od československých autorov (Prandstetter 3, Kos 2, V. Miltner 2, V. Pachman 1,5, We.... 1), zo 14 mnohoťažiek je 6 z ČSSR (F. Richter 3, Havel, Mandler a Valuška po 1).


Vzad <<  >> Vpred