Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.5.1971)


Problém č. 437 – originál

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Ke1 Vf7 Sh1 Jg5 Pc2 c3 g3 g4 (8 kameňov), čierny Ke5 Pc4 e6 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Turnaj Hlasu ľudu na indickú tému vyvolal na Slovensku zvýšený záujem o skladanie mnohoťažiek. Viacero úloh s touto alebo príbuznou témou sme uverejnili už v minulých dvoch rokoch. Po dlhšom odmlčaní sa teraz so svojou "indickou" prihlásil talentovaný Dzuriš. Sme radi, že sa ku skladbe opäť vracia a potešilo by nás, keby jeho príklad nasledovali ďalší "mlčiaci" autori, ako L. Salai, J. Hronec, I. Tatranský, V. Bosík, J. Kováčik, M. Sečkár, J. Tazberík, J. Pittich – a to sme ešte mnohých nemenovali. Riešenie dnešného problému pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 430 (Prandstetter) zo 16. apríla: Intendované riešenia boli 1.d1V c4 2.Vd3 Ve8 mat, 1.d1J Sh2 2.Je3 J:f6 mat, 1.d1S g4 2.Sf3 S:f5 mat, ale v poslednom ide duál 1...g3 2.Sf3 J:f6 mat, na ktorý nadväzuje analogické vedľajšie riešenie po 1.d1D. To je nepríjemné prekvapenie, ktoré nás bude stáť asi prehru v oddelení pomocných matov zápasu so Švédskom. Je zaujímavé, že túto nekorektnosť prehliadli viacerí skúšatelia u nás aj vo Švédsku. – Knižné ceny za riešenie vyhrávajú Rudolf Bartko, Martin, ul. Mládeže 6/2, Ján Kaňuk, Starý Smokovec, Lesný dom a Karol Kozák, Nadabula 160, okr. Rožňava.


Rekordné simultánky

Simultánka je hra jedného šachistu proti súperom na viacerých šachovniciach súčasne. Obyčajne sa partie začínajú naraz a po ich ukončovaní sa jednotlivé šachovnice rušia – len zriedkavo sa využíva druhá forma, pri ktorej po ukončení partie zasadne proti simultantovi na tej istej šachovnici iný hráč.

Simultánky na niekoľkých desiatkach šachovníc nie sú zvláštnosťou. Na vyše 100 súperov si však trúfne málokto. Tak napr. Capablanca hral r. 1922 v Clevelande proti 103 šachistom a dosiahol vynikajúci výsledok: 102 víťazstiev a jednu remízu. V tom istom roku Marshall v Montreali zo 155 partií vyhral 126, prehral 8 a remizoval 21. R. 1947 v Brazílii Najdorf hral 202 partií s výsledkom +182, –8, = 12, r. 1948 Hönlinger vo Velberte 212 partií (+187, –13, =12) – táto simultánka trvala 12 hodín a 28 minút. Asi o hodinu menej trvala dosiaľ rekordná simultánka Argentínčana Najdorfa r. 1950 v São Paolo, ktorý z 250 partií 226 vyhral 10 prehral a 14 remízoval.

Pri systéme so zámenou hráčov dosiahol Koltanowski r. 1949 v San Francisku výsledok 271 (+251, –3, =17) a Stahlberg r. 1941 v Buenos Aires zohral za 56 hodín (!) 400 partií s výsledkom +364, –22, = 14. Hovorí sa ešte o simultánke Backera r. 1938 v San Francisku proti celej tisícke súperov, pravda, s podstatne slabším výsledkom: + 343, –138, =519.

Iný rekord dosiahol majster Krejčik r. 1910 v Linzi: zohral 25 partií a všetky prehral!


Vzad <<  >> Vpred