Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.6.1971)


Problém č. 440G. F. Anderson

L'Eco degli Scacchi 1917

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kf8 Pg6 g7 h7 (4 kamene), čierny Kf6 Dd7 Vg4 Sa3 Se8 Jc7 Jd8 Pb2 e6 e7 f5 g5 (12 kameňov), biely začne a vynúti remízu. Vynikajúci anglický šachový skladateľ, žijúci dlhé roky v Taliansku, utvoril mnoho skvelých skladieb z najrozličnejších oblastí kompozičného šachu. Dnešná štúdia pochádza z obdobia jeho mladosti, ale riešiteľom sa bude iste páčiť, pravda, pokiaľ na jej originálne riešenie prídu. Treba ho poslať do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 433 (Hlinka) z 30. apríla: 1.Je7 hrozí 2.V:d5 mat, 1...Sd5~ 2.Jc6 alebo Jg6 mat, predĺžená obrana 1...Se4 2.d4 mat, 1...f5 2.Dg7 mat, 1...Kd4 2.D:f4 mat. Dvojitá sekundárna hrozba nie je síce závažnou chybou, predsa však by bolo lepšie ju odstrániť.

Riešenie problému č. 434 (Bušík) z 30. apríla: Zvodnosť 1.Vbf4? tempo 1...Se6, Sf5+, d4, Sd7, Sg4, g7~ 2.Dc7, V4:f5, Ve4, J:d7, J:g4, Df6 mat, ale 1...b4! bez matu, 1.Dg6 hrozí 2.Jc6 a Ve3 mat, 1...Se6, Sf5+, d4 2.Dg3, V3:f5, V:b5 mat. Obsahove pomerne bohatá úloha, ale s viacerými nedostatkami: na šach pred úvodníkom (Sf5+) nie je pripravený mat, dvojitá hrozba v riešení, zaujímavejší obsah zvodnosti ako riešenia.

Knižné ceny za riešenia č. 433 a 434 vyhrávajú: Ján Kovaľský, Čierna nad Tisou, blok C4, okr. Trebišov, Štefan Kucík, Nižný Žipov 221, okr. Trebišov, Zoltán Labai, Milanovce 170, okr. Nové Zámky, Peter Mojžiš, Banská Bystrica, Gorkého 92, a Jozef Smoliar, Stankovany 167, okr. Liptovský Mikuláš.


Prebor ČSSR v riešení

Dňa 26. marca sme uverejnili dva problémy do tejto najmasovejšej šachovej súťaže v ČSSR. Tie isté problémy boli uverejnené ešte v 32 ďalších časopisoch. Súťaž vzbudila medzi našimi šachistami až nečakane veľký záujem. Ako nám oznámil hlavný usporiadateľ, do stanoveného termínu došlo na Československý šachový zväz 2256 riešení. Z nich 328 bolo nesprávnych a 12 bolo treba vyradiť pre cudziu štátnu príslušnosť riešiteľov. Podmienkam postupu do II. kola preboru vyhovelo teda 1916 účastníkov, t. j. prakticky 85 %. To je tiež veľmi pekný výsledok, najmä keď sa uváži pomerná obťažnosť riešenia trojťažky.

Všetkým úspešným účastníkom I. kola boli pred 3 dňami odoslané propozície II. kola. Táto časť súťaže obsahuje 6 problémov a riešiteľom dá podstatne väčšiu prácu. Do záverečného III. kola preboru postúpi 20 najlepších riešiteľov II. kola. Víťaz získa titul majstra ČSSR v riešení šachových problémov.

Upozorňujeme našich čitateľov, že podrobné správy o priebehu preboru si budú môcť prečítať v tohtoročnom augustovom a októbrovom čísle Šachového umenia (prílohy mesačníka Československý šach). Tam budú uverejnené aj mená 30 vyžrebovaných výhercov I. kola.


Vzad <<  >> Vpred