Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.3.1971)


Problém č. 420J. Valuška

1. miesto

ČSSR – Švédsko L 1.7.1970

Mat 2. ťahom

b) otočenie okolo stĺpca d


Problém č. 421Ľ. Lačný

1. miesto

ČSSR – Švédsko L 1.7.1970

Mat 3. ťahom

 Kontrolná notácia diagramov: 420 biely Kf1 Dd1 Df7 (dve biele dámy!) Vb7 Se2 Sg1 Jc3 Je3 Pb4 c2 f4 f6 g6 (13 kameňov), čierny Kd4 Vd3 Vd6 Pc6 d2 d5 e4 e6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom – táto úloha má dvojníka po otočení pozície okolo stĺpca d (t. j. b. Kb1 Db7 Sa1 Sc2 atď.); 421 b. Ke8 Ve2 Se4 Sh8 Jf6 Jf7 Pg5 (7), č. Kg6 Jf1 Pf5 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Vo dvojťažke porovnajte napísané riešenia oboch symetrických pozícií. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 413 (Kováč) z 22. januára: Zvodnosť 1.Dc8? tempo 1...J:c2, J:d2, S:e2 2.D:c2, Vc:d2, D:f5 (viazne bohužiaľ na viacerých obranách), podobne 1.De8? S:e2 2.D:e2 mat, riešenie 1.Dd5 tempo 1...J:c2, J:d2, S:e2, Sh3, Jc3, f3 2.Db5, Ve:d2, D:f5, Df3, V:c3, Ve3 mat. Úloha má pomerne zaujímavý a bohatý obsah, konštrukčne by sa však asi dala zlepšiť.

Riešenie problému č. 414 (Bista) z 29. januára: Tematické pokusy 1.J:f6+? V:f6!, 1.S:d7+? D:d7!, riešenie 1.Da3 hrozí 2.Vf8+ S:f8 3.D:f8 mat, 1...Dd6 2.J:f6+ D:f6 3.S:d7 mat, 1...Vd6 2.S:d7+ V:d7 3.J:f6 mat. Tzv. Holzhausenova téma v logickej forme. V tejto oblasti sa dajú originálne skladby vytvoriť asi už len pri použití zámeny hier.

Knižné ceny za riešenia č. 413 a 414 vyhrávajú: Dušan Belovič, Matúšovo 1, okr. Galanta, Jozef Kadela, Košice, Vodárenská 20, Peter Melicherčík, Prievidza, 1349/A-4, Ján Mertinko, Nižný Slavkov 80, okr. Prešov, K. Mutiš, Banská Bystrica, SVŠ, III. B a Štefan Stružliak, Plavnica 240, kor. Stará Ľubovňa.

* Fínska organizácia kompozičného šachu vypisuje súťaže na ortodoxné trojťažky (rozhodca E. Wirtanen) a duplexové dvojťahové pomocné maty s použitím najviac 7 kameňov (O. Kaila). V oboch súťažiach udelia ceny 30, 20 a 10 US dolárov. Skladby treba posielať do konca tohto roku na adresu Mr. Bruno Breider, Siuntionkatu 7, as. 21, 00510 Helsinki 51, Fínsko.


Vzad <<  >> Vpred