Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.3.1971)


Problém č. 422Ľ. Lačný

4. miesto

ČSSR – Švédsko L 1.7.1970

Mat 2. ťahom


Problém č. 423B. Idunk

2. miesto

ČSSR – Švédsko L 1.7.1970

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 422: biely Ka1 De2 Vc6 Vh6 Sb2 Ja6 Jc5 Jg4 (traja bieli jazdci!) Pa4 c3 (10 kameňov), čierny Kd5 Dh7 Va8 Vb5 Vg6 (tri čierne veže!) Sc7 Sh1 Jg7 Pb7 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 423: b. Kh3 Dh7 Se2 Jd3 Jd5 Pc2 e5 (7), č. Kb1 Pa2 b2 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka má zdanlivé hry 1...V:c6 2.c4 mat (antiduál Dd3? J:c7?), 1...b:c6 2.Dd3 mat (J:c7? c4?), 1...V:g4 2.J:c7 mat (c4? Dd3?) – ich porovnanie so skutočnými je veľmi zaujímavé. V trojťažke čierny skúša všetky možné premeny pešiaka, ale po presných zásahoch bieleho sa predsa nevyhne matu. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 416 (Brabec) z 5. februára: 1. zvodnosť 1.d6? hrozí 2.Jd5 mat, 1...Vd2 (napadnutie d5) 2.Sg3 mat, 1...Sd4 (odviazanie Se4) 2.Vg4 mat, ale 1...c6!, 2. zvodnosť 1.Sf5? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Vd2 (odviazanie Ve3), 1...Sd4 (prerušenie Vc4), ale 1...Jg5!, úvodník 1.Jf5 hrozí 2.D:e3 mat, 1...Vd2 (prerušenie Dc1), 1...Sd4 (napadnutie e3) – vždy s rovnakými matmi. Možnosti, ktoré dáva dvojťažkám "slovenská škola" – čiže oblasť zámen motívov – sú iste široké a originálne. Zdá sa, že si tento smer čoskoro vydobyje svetové uznanie. – Knižné ceny za správne riešenie vyhrávajú: Vojtech Derzsi, Švedlár, okr. Spišská Nová Ves, Pavol Gálik, Myjava 367, okr. Senica a Ondrej Sabo, Hájske, okr. Nitra. (Riešenie č. 415 sme uviedli pri diagrame 5. februára.).

Problém č. 349 (Labai) z 3. apríla 1970 opravuje autor takto: b. Kf7 Vd1 Sd3 Jf1 Pb2 c3 c4 e2 h3 (9), č. Kf4 Pb3 c5 e5 h4 (5), mat 4. ťahom, zvodnosť 1.Sh7? e4 2.Vd5 e3 3.Kg6 Ke4 4.Kg5 mat, ale 1...Kg5!, riešenie 1.Kf6 e4 2.Sb1 e3 3.Vd3 Ke4 4.Vd4 mat.

Problém č. 366 (Fica) z 12. júna 1970 opravuje autor takto: b. Kh2 Dg1 Ve6 Sa6 Jd4 Jh8 (6), č. Kd5 Sh1 Pb6 c6 d3 d6 f5 (7), mat 3. ťahom, 1.J:c6 hrozí 2.Dd4+, 1...K:c6, K:e6 2.Dc1+, Dg8+ atď. Ďalšia oprava.


Vzad <<  >> Vpred