Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.2.1971)


 

Problém č. 415K. Mlynka

2235 Die Schwalbe 7.1966

Mat 2. ťahom


Problém č. 416J. Brabec

I. cena

SŠZ L 28.2.1970

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 415 b. Kb1 Df3 Ve1 Vg5 Sa2 Sh8 Jc2 Jg7 Pb7 c3 g4 (11), č. Ke5 Vg2 Se2 Sf4 Je7 Jf5 Pa5 d6 f6 g6 (10); 416 b. Kh5 Dc1 Vc4 Vg8 Sc8 Se1 Je7 Jf7 Pd5 h2 (10), č. Kf4 Ve3 Vf2 Se4 Sg7 Jh3 Pc7 f3 h7 (9).

Zásluhou Karola Mlynku zo Zlatých Moraviec a neskôr aj ďalších slovenských šachových skladateľov začínajú do sveta dvojťažiek stále viac prenikať témy založené na zámenách motívov. Vo vzťahu ku klasickým úlohám alebo k zámenám hier ide o celkom novú oblasť, pre širokú obec riešiteľov zatiaľ nezvyčajnú, ale veľmi zaujímavú a perspektívnu.

V týchto dňoch očakávame vypísanie odvetného zápasu Slovensko – Maďarsko v kompozičnom šachu. O jeho podmienkach bude reč v najbližších rubrikách, dnes iba upozorňujeme skladateľov na tému dvojťažiek, ktorú sme navrhli my: "Zámena obranných motívov vo dvoch alebo viac fázach s recipročnými alebo cyklickými motívmi. Obrany aj maty v tematických variantoch musia byť zachované. Môže sa použiť forma zvodností, dvoch alebo viac riešení, príp. dvojčiat. V každej fáze môže byť len jedna hrozba."

Na ilustráciu uvádzame dva diagramy. Prvý z nich predstavuje priekopnícke dielo, prototyp témy cyklickej zámeny obranných motívov, pre ktorú sa už aj v zahraničí razí názov "Mlynkova téma". Po zvodníku 1.Dd3? hrozí 2.Dd4 mat a proti tejto hrozbe sa čierny bráni buď 1...d5 (obranným motívom je odblokovanie d6), alebo 1...f:g5 (odviazanie Jf5), alebo 1...Se3 (napadnutie d4). Po týchto obranách idú maty 2.b8D, J:f5, D:e3, ale 1...S:g5! je účinná obrana. Rieši 1.Ja3 s hrozbou 2.Jc4 mat s tými istými variantmi, ale tentoraz 1...d5 napáda c4, 1...f:g5 odblokuje f6 a 1...Se3 odviaže Se2 – teda obranné motívy sa cyklicky vystriedali.

Krásnym príkladom na trojfázovú zámenu obranných motívov v cyklickej forme je I. cena Juraja Brabca z Bratislavy v národnej tematickej súťaži Slovenského šachového zväzu. Tú predkladáme na riešenie s upozornením, že zvodnosti sú 1.d6? a 1.Sf5?, pričom treba skúmať vzťahy medzi obrannými motívmi variantov 1...Vd2 a 1...Sd4. – Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Vzad <<  >> Vpred