Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.2.1971)


Problém č. 417 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahom

a) diagram b) Ph3 na h4Kontrolná notácia: biely Kh6 Se2 Se5 Jh2 Pd4 (5 kameňov), čierny Kf5 Jg7 Pc4 e3 e6 h3 (h4) (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Osobitne treba vyriešiť postavenie s č. Ph3 a potom s č. Ph4 – ide o tzv. dvojčatá. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 407 (Ralík) z 22. decembra 1970: 1.Sd7 hrozí 2.Je4+ Kd5 3.Se6 mat, 1...Kc5 2.Sf8+ Kc4 3.Sb5 mat, 1...Jc5 2.Jb5+ Ke5 3.f4 mat. Veľmi pekná trojťažka českej úlohovej školy, obsahujúca tri modelové maty.

Riešenie problému č. 408 (Sklenár) z 22. decembra 1970: Tematický pokus po 1.Jbd2+ Ke5 2.Jc4+? nevychádza pre 2...Ke6! – biely musí preto zaujímavým manévrom zneprístupniť čiernemu kráľovi pole e6: 2.Jf3+ Ke6 (Ke4) 3.Jg5+ Ke5 4.Sf6+ g:f6 5.Ve7+ Se6 6.V:e6+ D:e6 7.Jf3+ Ke4 8.J3d2+ Ke5 a až teraz 9.Jc4+ Ke4 10.Jfd2 mat! Pekná desaťťažka novonemeckej školy. Je potešujúce, že sa naši šachoví skladatelia zaoberajú stále viac a úspešnejšie úlohami tohto smeru, ktorý má zo všetkých "škôl" iste najviac spoločného s praktickým šachom.

Knižné ceny za riešenie problémov č. 407 a 408 vyhrávajú: Dušan Bulla, Piesok 320, okr. Banská Bystrica, Ján Čopjan, Senica, Dlhá 1041, Ján Fábry, Medzev 456, Anton Krajňák, Záhradné 24, okr. Prešov a Ján Šebian, Zvolen, Pustý Hrad 22.


ČSSR – Švédsko

Pomocné maty 32:23

V treťom oddelení medzištátneho kompozičného zápasu sme boli taktiež úspešní. Československé skladby sa umiestnili na prvom, druhom, piatom, šiestom a deviatom mieste (autori v poradí E. Prandstetter, J. Valuška, J. Šutara, Z. Mašek, B. Formánek). Celkove teda vedieme 94:65 a dnes už možno povedať, že po istom víťazstve vo dvojťažkách sa tento zápas skončí debaklom Švédov.

* Z Prahy sme dostali smutnú správu: 13. januára zomrel po dlhej chorobe vo veku 67 rokov Ludvík Štěpán, známy český skladateľ samomatov. Tri roky bol členom bývalej problémovej komisie šachovej sekcie ÚV ČSZTV a poznali sme ho ako veľmi priateľského, úprimného a čestného človeka. Jeho odchod budú želieť všetci československí priatelia kompozičného šachu.

* Juhoslovanský časopis Problem priniesol vo svojom poslednom čísle nekrológy niekoľkých významných šachových skladateľov. V Kluži zomrel 1.12.1970 vo veku 84 rokov rumunský štúdiár Paul Faragó. Starším slovenským riešiteľom dobre známy rakúsky dvojťažkár Julius Buchwald, ktorý žil posledných 25 rokov v USA, zomrel 15.8.1970 v New Yorku vo veku 61 rokov. Rady šachových skladateľov opustili v minulom roku aj rakúsky štúdiár Alois Wotawa, francúzsky úlohár Gabriel Léon-Martin a belgický dvojťažkár Albert Servais.


Vzad <<  >> Vpred