Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.6.1970)


Problém č. 367 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahom


Problém č. 368 – originál

Andrej Ančin, Komárno

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 367 biely Kc4 Vh2 Sd8 Jc5 Pa4 f3 (6 kameňov), čierny Kc6 Sh1 Pd7 f5 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 368 b. Kf1 Vg2 Sd2 Sg4 Je6 Pf5 h5 (7), č. Kh4 Jd1 Jh8 Pe4 f2 f6 h6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia obidvoch trojťažiek pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 359 (Lačný) z 15. mája: 1.b5 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Jg4, J:f3+, J:d3, J:c4, J:c6, Jd7, Jf7 2.D:d8, D:f3, De5, Dg5, D:c6, Dd6, De6 mat. Dôvtipná ukážka, ako možno ešte aj dnes pracovať v oblasti klasickej dvojťažky.

Riešenie problému č. 360 (Mlynka) z 15. mája: "Biely na ťahu" s čistým tempovým úvodníkom 1.Ka2 tempo 1...f3 2.Db5 f5 3.D:c4 mat, 2...d5 3.Db1 mat, 1...f5 2.Dd1 d5 3.De2 mat, 2...f3 3.Dd4 mat, 1...d5 2.Sd4 f3 3.Dg4 mat, 2...f5 3.De2 mat. Postupné blokovanie polí v troch variantoch, z ktorých každý sa člení na dva podvarianty.

* Upozorňujeme našich šachových skladateľov, že posledný termín na posielanie skladieb pre zápas Švédsko – ČSSR je v stredu 24. júna na adresu B. Formánek, Bratislava, Zimná 1.

* Sekcia kompozičného šachu ČSŠZ vypíše na r. 1971 dve medzinárodné súťaže, a to memoriál E. Palkosku pre trojťažky českej školy s výraznými strategickými motívmi, s logickou kombináciou, zámenami hier a pod. (rozhodca V. Miltner) a memoriál B. Štípu pre 5-ťahové a 6-ťahové samomaty (rozhodca L. Štěpán). Okrem toho budú vypísané súťaže pre československých autorov v oddelení dvojťažiek (K. Mlynka) a štúdií (J. Šulc). Skladby do všetkých oddelení možno posielať do 11. mája 1971 na adresu Josef Volf, Liberec 5, Na výšinách 6. V Šachovom umení (prílohe Čs. šachu) bude okrem pravidelných zvyčajných súťaží vypísaný r. 1971 aj turnaj na exoproblémy všetkých druhov (rozhodca V. Přibyl). Dvojťažky bude rozhodovať Š. Sovík, trojťažky A. Ančin a štúdie (1971 až 1972) G. Grzeban.


Vzad <<  >> Vpred