Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.5.1970)


Problém č. 359Ľ. Lačný

I. cena

51. TT Problem L 31.3.1969

Mat 2. ťahom


Problém č. 360K. Mlynka

II. cena

BABY L 20.9.1967

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 359 biely Kg1 Df6 Vd1 Vf3 Sb3 Sf2 Jc4 Jg7 Pb4 b6 c5 c6 d3 (13 kameňov), čierny Kd5 Da2 Vd8 Sg8 Jc2 Je5 Pb2 g6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 360 b. Ka1 Dh5 Sf2 Jc1 Jg6 Pc3 e6 h4 (8), č. Ke4 Sf8 Pc4 d6 e7 f4 f6 g7 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V prvej úlohe sa podarilo nášmu známemu skladateľovi spracovať rekordný námet: po 7 ťahoch čierneho jazdca nasleduje 7 rozličných matov dámou. Druhá úspešná skladba slovenského autora obsahuje taktiež "task", ale na tému postupného blokovania polí. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 350 (Tonkovič) z 10. apríla: Zdanlivé hry 1...J:g2, f:g3 2.Dd3, De3 mat, zvodnosť 1.Dd1? s trojitou hrozbou 2.De2, Dd4, Dd5 mat, pričom maty vychádzajú jednotlivo po obranách 1...Vd7, f:g3, D:h6 (ale 1...Sd2!), riešenie 1.Db5 hrozí 2.Dd5, De5, Df5, jednotlivo po 1...J:g2, f:g3, Vd7 mat. Originálna dvojťažka na tému poloobrán.

Riešenie problému č. 351 (Bušík) z 10. apríla: Zvodnosť 1.Dg2? hrozí 2.D:f1+, 1...Ve1 2.Df3+, 1...Ve7 2.D:f1+, 1...D:h1, Vf2!, riešenie 1.De6 hrozí 2.De3 mat, 1...Ve1 2.Dd5+, Ke2 3.Df3 mat, 1...Ve7 2.J:b4+ Kd4 3.Db6 mat, 1...Vf3 2.S:f3 De4 3.D:e4 mat, 1...J:b3 2.De3+ Kc4 3.Je5 mat. Chvályhodný pokus autora o zámenu hier v trojťažke, aj keď mu možno vyčítať viacero nedostatkov.


Slovensko – Rumunsko 43:29

To je definitívny výsledok zápasu v kompozičnom šachu, ktorý sa uskutočnil v minulom roku. Oddelenie dvojťažiek sme vyhrali vysoko 24:12 (poradie: Valuška S, Sovík S, Ivana R, Valuška, Sovík, Rusenescu R, Stan R, Herta R), v pomocných matoch tesne 19:17 (Opalek–Formánek S, Bukovinszky R, Teodoru R, Valuška, Valuška, Manolescu R, Kozinka S, Nagy R), keď Sekcia kompozičného šachu SŠZ vyšla v ústrety rumunskému želaniu a uznala úlohu na 3. mieste (Teodoru), hoci nezodpovedala presne téme. Výsledok je veľkým úspechom slovenských šachových skladateľov, najmä 22-ročného Valušku zo Zvolena.


Vzad <<  >> Vpred