Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.4.1970)


Problém č. 350 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 351 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 350 biely Kc4 Db3 Jg4 Jh6 Pb2 c6 e6 g2 g3 (9 kameňov), čierny Ke4 Dh8 Vf1 Vg7 Sa5 Je1 Pf4 g5 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 351 b. Ka4 Dg4 Va2 Sh1 Jc6 Pb3 d2 f4 (8), č. Kd3 Dh7 Vb7 Vf1 Sa8 Ja5 Pb4 g7 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry po 1...J:g2, f:g3 a zvodnosť 1.Dd1? Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 340 (Opalek a Formánek) z 20. februára: 1.Sc2 Jf:d2 (hrozí 2...Sc4 mat) 2.J:d2 Jc1 mat, 1.Se2 Jb:d2 (hrozí 2...Se4 mat) 2.J:d2 Je1 mat. Zaujímavé sú aj zvodnosti 1.Sc2 Jg1?, resp. 1.Se2 Ja1? s novými hrozbami (2...Jc5 mat, resp. 2...Je5 mat), ale bez možnosti matového pokračovania.

Riešenie problému č. 341 (Bukovinszky) z 20. februára: a) 1.Jf4 J:d5 (hrozí 2...Jc3 mat) 2.K:d5 Sf3 mat, b) 1.Jf4 J:d5 2.J:d3 Sg2 mat. Opakovanie dvoch ťahov vo dvojníku nepôsobí veľmi dobrým dojmom.


* * *

Zo skvelého turnaja Palma de Mallorca 1969 uvádzame partiu známeho sovietskeho veľmajstra s veľmi talentovaným mladým Brazílčanom.


Nimcovičova indická obrana

Biely: Korčnoj                Čierny: Mecking

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0-0 5.Jf3 c5 6.Se2 b6 7.0-0 Sb7 8.Ja4 c:d4 9.e:d4 Se7 10.a3 Je4? Neodôvodnený ťah – správne bolo rozvinúť dámske krídlo ťahmi d6 a Jbd7. 11.d5 b5 12.c:b5 S:d5 13.Se3 f5 Teraz by už 13...d6 bolo oslabilo pole c6. 14.Vc1 De8 15.Ve1 g5 16.Sd3! g4 17.S:e4 S:e4 18.Jd2 Sd5 19.Sf4. Biely správne vystihol slabosť čierneho dámskeho krídla a proti nemu zameriava svoj útok. 19...Sf6 20.Jc3 S:c3 21.b:c3 a6 22.c4 Sb7 23.Sd6 Vf6 24.Jb3 a:b5 25.c:b5 Dh5 26.Vc7 Sd5. Vďaka výbornému postaveniu bieleho strelca stratil možnosť útoku a jeho pozícia sa čoskoro zlomí. 27.Vc8+ Kg7. Po 27...Kf7 by išlo 28.D:d5. 28.Dd4 S:b3 29.Se7 e5 30.S:f6+ K:f6 31.D:e5+ Kg6 32.V:b8 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred