Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.12.1972)


Problém č. 552 – originál

Milan Nemček, Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 553 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 552 biely Kd8 Da4 Vc8 Sb8 Jd4 Je8 (6 kameňov), čierny Kd5 Je3 Je4 Pe5 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 553 b. Kf8 Dg8 Va4 Vd8 Sb7 Sg1 Jc7 Jg4 Pb2 b3 c2 e2 e6 (13), č. Kd4 Db4 Va6 Ve3 Sc8 Sf2 Jc4 Jd6 Pc5 d7 e4 f4 f6 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Vo dvojťažke je na každý ťah čierneho pripravené matové pokračovanie, tri hlavné varianty zložitej trojťažky nasledujú po 1...Je5, d:e6, Sh4 – v čom je idea? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 542 (Pekár) z 3. novembra: "Biely na ťahu" 1...d4, Kd4 2.D:f3, Dc3 mat (1...Jb6~ 2.D:5 mat), zvodnosť 1.Dc1? tempo 1...d4, Kd4 2.Db1, Dc3 mat, 1...Jb6~!, riešenie 1.De6 hrozí 2.De3 mat, 1...d4, Kd4 2.D:b3, De3 mat, (1...Jc4 2.D:d5 mat). Pekná úloha len škoda, že Va4 nehrá v riešení.

Riešenie problému č. 543 (Brídzik) z 3. novembra: Zvodnosť 1.Dg4? tempo 1...Je4, e4 2.Dg8, Df5 mat, 1...Sa5~!, riešenie 1.Da4 tempo 1...Je4 (Jd2~), e4, Sa5~ 2.Dc4, Dd4, Da8 mat.

Knižné ceny za riešenia 542 a 543 vyhrávajú: Marián Heveši, Humenné, Sídlisko I. E/1, Ján Jančich, Kolačno 244, okr. Topoľčany a Jaromír Obšil, Banská Bystrica, Robotnícka 17.

* Podľa štatistík ČSZTV ku koncu tohto roku má v ČSSR platnú výkonnostnú triedu majstra športu v praktickom šachu 17 šachistov (Alster, Augustín, Fichtl, Filip, Hort, Janata, Jankovec, Jansa, Kozma, Kupka, Mišta, Pithart, Plachetka, Přibyl, Smejkal, Trapl, Ujtelky) a dve šachistky (Eretová, Vokřálová).


Vzad <<  >> Vpred