Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.2.1973)


 

Problém č. 562M.R.Vukcevich

The Problemist 1971

Mat 2. ťahom


Problém č. 563H. Ahues

II. cena

Probleemblad 1970

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 562 biely Kh4 Dd6 Vb7 Sa8 Se5 Pc2 c4 e3 f5 g5 (10 kameňov), čierny Ke4 Dh7 Vb1 Sc1 Sf1 Pe2 f2 h5 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 563 b. Kg8 Db2 Vd4 Vd8 Sa5 Sd5 Jb6 Jg5 Pa4 (9), č. Kc5 Df3 Vc1 Se1 Jf4 Pb4 c6 e4 e6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Jedným z najúspešnejších šachových skladateľov posledného roka je autor našej prvej dvojťažky – Juhoslovan, žijúci už dlhší čas v USA. V č. 562 spracoval zaujímavú zámenu matov po ťahoch kráľa po zvodníku – ktorý je zvodník a ktorý úvodník? Druhá dvojťažka obsahuje 6 pokusov (4 strelcom a 2 jazdcom), ktoré viaznu na jemné obrany – v riešení sa treba týmto obranám vyhnúť. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava 1, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 554 (Ressler) z 22.  decembra m. r.: Zdanlivé hry 1...g:h3, Jd3 2.Sf3, Dc6 mat, 1.Je3 hrozí 2.Df4 mat, 1...g:h3, Jd3 2.D:h4, Vc4 mat – zámena dvoch matov po úvodníku uvoľňujúcom pole d4. Vedľajšie varianty 1...S:e5, Kd4 2.D:e5, Df4 mat. Na začiatočníka veľmi pekná úloha – dala by sa však asi zlepšiť po konštrukčnej stránke.

Riešenie problému č. 555 (Labai) z 22. decembra m. r.: Zdanlivé hry 1...S:d6 2.e:d5+ K:d5 3.S:f7 mat, 1...Vg6 2.e:f5+ K:f5 3.Sd7 mat, 2...K:d6 3.b8D mat, 1.D:g3 hrozí 2.De5 mat, 1...Jc6 2.e:d5+ K:d5 3.S:f7 mat, 1...S:f6 2.e:f5+ K:f5 3.Sd7 mat (1...Kf6 2.Dg5+, 1...f4 2.D:f4 atď.). Kombinačne zaujímavá zámena prvých ťahov čierneho – jediným relatívnym nedostatkom je úvodník spojený s krátkou hrozbou.

Knižné ceny za riešenia č. 554 a 555 vyhrávajú: Jozef Fabiny, Bindt, okr. Spišská Nová Ves, Jozef Hekele, Sídlisko ČSM Rybník, blok 11/3, Trnava a Miroslav Švihorík, 951 35 Veľké Zálužie 24, okr. Nitra.

* Druhé stretnutie bratislavských šachových skladateľov a riešiteľov sa uskutoční v utorok 13. februára t. r. o 18.00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky na Jadernej ulici. Vítaní sú všetci priatelia kompozičného šachu!


Vzad <<  >> Vpred