Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.3.1973)


Problém č. 569J. Šutara

II. cena

Die Schwalbe 1971

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Ke6 Vf5 (2 kamene), čierny Kd8 Vb1 Vh1 Sh2 Pb7 c6 c7 d6 e4 f6 g3 (11 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Veľký úspech v náročnom turnaji západonemeckého kompozičného časopisu získal mladý autor slovenskej národnosti, žijúci v severných Čechách. Jediná biela veža mu stačila na spracovanie veľmi sympatického námetu: výberu spomedzi dvoch možných útokov veže po stĺpcoch a a h. Ktorý z nich je správny? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. V rámci dlhodobej riešiteľskej súťaže možno za túto úlohu získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 562 (Vukcevich) z 9. februára: Zvodnosť 1.Sb2? hrozí 2.Df4 mat, 1...K:e3, K:f5, Kf3 2.Vb3, Vb5, Ve7 mat, ale 1...Dc7! bez matu, úvodník 1.Sg7 hrozí 2.Df4 mat, 1...K:e3, K:f5, Kf3 2.Ve7, Vf7, Vb3 mat. Veľmi originálna "takmer cyklická" zámena hier Z-23-34.

Riešenie problému č. 563 (Ahues) z 9. februára: Pokusy a vyvrátenia: 1.Sc4? Sc3! 1.Sb3? Vc3! 1.S:e4? Dc3! 1.S:e6? Jd5! (a čiastočne aj 1.Jc4? b3!), riešenie 1.Sa2 hrozí 2.Jd7 mat a po "Barulinových" obranách 1...Sc3, Vc3, Dc3, Jd5 nasledujú maty 2.Vc4, D:b4, J:e4, J:e6 mat. Pekné analógie v škodlivosti pokusov aj vo vyvráteniach.

* Podľa oznámenia poriadateľa preboru ČSSR v riešení šachových problémov, finálové kolo sa uskutoční v prvej polovici apríla t. r. Obsahom súťaže bude riešenie 10 skladieb rozličného druhu a finalisti budú mať na ne k dispozícii 10 dní.

* Súťaže pre začínajúcich skladateľov vypísala Sekcia kompozičného šachu ČSŠZ. Možno sa na nich zúčastniť problémami uverejnenými kdekoľvek počas r. 1971 (pokiaľ ide o autorov, ktorí pred r. 1968 nemali uverejnený ani jeden problém) a počas r. 1972 (podmienka sa týka obdobia pred r. 1969), s výnimkou skladieb, ktoré boli vyznamenané v anonymných súťažiach. Každý problém treba zaslať dvojmo na diagramoch so všetkými údajmi, každý diagram na osobitnom liste. Okrem toho treba pripojiť údaj o uverejnení prvotiny (miesto a dátum). Skladby sa posielajú na adresu Ján Kozinka, Sladovnícka 7, 917 00 Trnava. Rozhodcami pre rok 1971 sú J. Valuška a J. Linder, pre rok 1972 J. Šutara. Prosíme všetkých začínajúcich autorov, aby sa na súťažiach zúčastnili v plnej miere.

* "Goista" – to je názov hráča čínsko-japonskej hry go, o ktorej písal náš časopis 20. októbra m. r. V rámci krúžku spoločenských hier pri Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave sa bude pestovať aj táto zaujímavá hra – azda prvý raz oficiálne na Slovensku. Naši goisti sa mienia zapojiť do celoštátnych a neskôr možno aj medzinárodných súťaží – prvé kroky urobili pred niekoľkými týždňami na turnaji ZK Tesla Karlín v Prahe. Záujemci o go zo Slovenska sa môžu prihlásiť o spoluprácu na adresu: Milan Kolesár, Katedra automatizácie a regulácie, SVŠT, Vazovova 1/b, 880 19 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred