Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.4.1973)


Problém č. 577 – originál

Ľudovít Pullman, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 578 – originál

Štefan Vincze, Štúrovo

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 577 biely Ka2 Vd7 Vf4 Sb7 Sd2 Jd1 Jf7 Pb3 c2 c4 e5 (11 kameňov), čierny Kd4 Ve6 Vg1 Sa5 Sg8 Jd6 Jg4 Pc5 d5 e4 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 578 b. Kg6 Db2 Vc8 Jb5 Jg5 Pf2 (6), č. Kd5 Va3 Sh2 Jb3 Pd6 e7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Naša výzva zo 16. februára sa stretla s veľkým ohlasom: takmer každý týždeň sa prihlási nový autor so svojím pokusom o zloženie problému. Prirodzene, v prvých skladbách sa obyčajne vyskytnú chyby, takže po uverejnenie prvotiny uplynie nejaký čas, zväčša niekoľko mesiacov. Ale aj tak už môžeme uverejniť druhú prvotinu po výzve (a 23. v našej rubrike vôbec) – peknú strategickú dvojťažku Pullmana. Autor č. 578 začínal r. 1970 v rubrike Új szó a ako sa zdá, rozmnoží rady úspešných skladateľov južného Slovenska. – Riešenie obidvoch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 569 (Šutara) zo 16. marca: Tematický pokus 1.Vh5? Sg1 2.Va5 Va1 3.V:a1 Sa7 4.V:h1 5.Vh8 mat viazne na 2...Sa7!, "na vec" preto treba ísť z druhej strany: 1.Va5 Va1 2.Vh5 Sg1 3.V:h1 Sh2 4.V:a1 5.Va8 mat. Nie zložitý, ale skutočne chutný námet, ktorému teória novonemeckej školy hovorí výber systému.

Riešenie problému č. 570 (Jarolín) z 23. marca: 1.Jd2 hrozí 2.J:b3 mat, 1...S:d5, Sd1, Ja5 2.Jd7, Jde4, c:b4 mat. Za zmienku stoja zdanlivé hry 1...a6, Sg7 2.Sb6, Sd6 mat, takže v úlohe je vlastne spracovaná voľná zámena hier, aj keď veľmi jednoduchým spôsobom.


Vzad <<  >> Vpred