Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.4.1973)


Problém č. 574 – originál

Milan Šeliga, Svit

Mat 2. ťahom


Problém č. 575 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 574 biely Kb7 Dd3 Vc2 Vh6 Sf1 Sf8 Jc5 Jc6 Pf3 f7 (10 kameňov), čierny Kd5 Da1 Vb3 Vg7 Sb2 Sh7 Ja6 Jc1 Pb5 c7 d4 f5 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 575 b. Kc7 Df1 Vg6 Sc2 Sd6 Jb1 Jh5 Pb3 d7 e3 (10), č. Kd5 Ve1 Vf7 Sg7 Sh1 Je2 Pe7 f2 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Trojťažka obsahuje zdanlivé hry po 1...Sf7 2.Jf4+, 1...Vf6 2.Jc3+. Riešenia obidvoch úloh pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 566 (Ackerman) z 2. marca: Zdanlivé hry 1...S:e4, Sc4, Jc5 2.Dc4, D:c4, Db2 mat, 1.Jb7 hrozí 2.Dd3 mat, 1...S:e4, Sc4, Jc5 2.Dc5, Db2, V:d5 mat. Zámena troch matov osviežená jednou zámenou obrany.

Riešenie problému č. 567 (Labai) z 2. marca: Zvodnosť 1.Dg4? tempo 1...c:d5, K:d5 2.Dc8, V:e5 mat, vyvrátenie 1...Jf7~!, po druhej zvodnosti 1.Dg5? tempo vychádzajú po tých istých obranách maty 2.Dc1, D:e5 (1...J:g5!) – a v riešení 1.Dg6 tempo opäť iné 2.Db6, Dd6 mat. Nepekne pôsobia duály po 1...Jf7~, v riešiteľskej súťaži ich však nebodujeme, pretože varianty po ťahoch jazdca nepatria do hlavného obsahu dvojťažky. Oprava.

* Štvrtá schôdzka krúžku kompozičného šachu v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky na Jadernej ulici bude v utorok 10. apríla t. r. o 18. hod. Na predošlej schôdzi sa hovorilo medziiným aj o našej riešiteľskej súťaži, o bodovaní duálov a iných "problémoch", týkajúcich sa šachových rubrík.

* Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme o týždeň.


Vzad <<  >> Vpred