Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.5.1973)


Problém č. 585 – originál

Alojz Caletka, Holíč

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 586 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 585 biely Kh7 Dh5 Va6 Vf7 Sc8 Sd8 Jb4 Jc3 Pd4 f5 (10 kameňov), čierny Kd6 De2 Va7 Va8 Sf2 Sf3 Jb6 Jh8 Pb5 c6 e3 g3 g7 (13 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 586 b. Kc8 Vf3 Se5 Jd2 Jd8 Pa3 a4 b2 b6 (9), č. Kc5 Ja5 Pa6 b3 b7 d5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalší vysokoškolák a člen bratislavského krúžku kompozičného šachu sa predstavuje peknou prvotinou na tému prerušovania čiernych línií. V č. 586 je hlavným námetom blokovanie polí. Riešenie oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 579 (Breyer) z 27. apríla: 1.Sa3 tempo 1...Sg4 2.b4! Kd6~ 3.b5 mat, 1...Sg2 (Sf1) 2.J:f5 3.Jfe7 mat. Aby sa vyhol prerušeniu na e7, strelec ťahá tak, že sa potom preruší na b4 – v tom je paradoxná iskra ináč nie veľmi zložitej trojťažky.

Ešte k problému č. 567 (Labai) z 2. marca: V riešení 1.Dg6 je hrozba 2.D:c6 mat (a nie tempo, ako sme nesprávne uviedli), takže vznikajú bezduálové varianty 1...Jd8 (Jd6) 2.Dd6 mat. Autorovi sa však podarilo ušetriť 4 kamene touto úpravou: b. Kf1 Dg1 Vb1 Ve3 Sg7 Jc3 Pd4 f2 (8), č. Kc4 Jf6 Pc5 e4 (4), mat 2. ťahom, zvodnosti 1.Dg3? Jf6~!, 1.Dg4? J:g4! a riešenie 1.Dg5. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.

* Ilegálnosť pozície problému č. 571 objavilo len šesť riešiteľov: L. Kolárik, P. Miljkovič, J. Sklenár, P. Sláma, J. Vašičkanin a P. Vigaš. Vedúci riešitelia stratili bod, ale nestratili vedenie v súťaži.


Vzad <<  >> Vpred