Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.7.1973)


Problém č. 596 – originál

Ľudovít Pullman, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 597 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 596 biely Kb4 Dg5 Ve2 Sc6 Jc5 Jf1 Pc2 (7 kameňov), čierny Kd4 Sa4 Sd6 Jb1 Jf6 Pe3 f4 g7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 597 b. Kg5 Dc8 Sb5 Jg3 Jg4 Pa7 g6 h6 (8), č. Kd5 Va4 Vh7 Jb3 Pa5 c4 d6 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 585 (Caletka) z 25. mája: 1.Dg5 hrozí 2.Df4 mat, 1...Jc4, Jd5, Jd7 2.J:b5, V:c6, De7 mat (1...Jg6 2.D:g6 mat). Ten istý jazdec prerušuje línie troch čiernych figúr: e2-b5, f3-c6, a7-e7.

Riešenie problému č. 586 (Jarolín) z 25. mája: 1.Sc7 tempo, 1...Jc6, Jc4, d4, Kd4 2.Je6, J:b3, Vf5, Je6 mat. Tri blokovania polí zjemnené voľným poľom d4 – je cenné, že po ťahu čierneho kráľa na iné voľné pole pred úvodníkom 1...K:b6 nasleduje mat 2.Sd4.

Knižné ceny za č. 585 a 586 vyhrávajú Ladislav Fuch, Stakčín 279, okr. Humenné, Juraj Polko, Severná 5, bl. 25, 036 01 Martin a Ľubomír Širáň, 966 23 Lovčica 163, okr. Žiar nad Hronom.

* 3.-4. číslo Slovenského šachového bulletinu prináša najnovšie správy z celoštátnych aj slovenských súťaží, partie zo zahraničných turnajov, z Tatranského pohára a preboru ČSSR, ako aj materiály z kompozičného a korešpondenčného šachu. Bulettin si môžete objednať na adrese Rudolf Meliš, Trenčín, Jiráskova 1826/I.

* Výsledok nášho dvojročného skladateľského turnaja 1971-1972 začneme uverejňovať v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred