Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.6.1973)


Problém č. 594 – originál

Alexander Barczi

Čierna nad Tisou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 595 – originál

Alojz Caletka, Holíč

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 594 biely Kd2 Dg7 Vd8 Vf3 Sc1 Sh1 Ja3 Jc4 Pb2 b4 d3 d6 e5 f4 (14 kameňov), čierny Kd4 Da1 Vh5 Sb1 Sh8 Je7 Jh3 Pa6 d5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 595 b. Ke3 Dd8 Vh5 Ja5 Jf2 Pb6 c3 c6 e4 f6 g6 (11), č. Ke5 Ve6 Se2 Jh7 Pc4 c5 e7 g5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 584 (Buranský) z 18. mája: 1.Sg6 f:g5 2.Jf5+ Kf6 3.Va6+ Jd6 4.Dd8+ Ke6 5.Ve4+ S:e4 mat. Napriek nezvyčajnosti rozriešilo túto úlohu niekoľko desiatok riešiteľov – vidno, že samomaty nie sú natoľko "nenormálne", ako sa na prvý pohľad zdajú. – Knižné ceny vyhrávajú: Margita Kukučková, Merina n. p., odbyt, Trenčín, Milan Mikita, Komenského 25/2, 040 00 Košice a Ľubomír Žiak, Maitnerova 2, 949 01 Nitra.

* Knihu "Šachová terminológia", ktorá obsahuje definície 1299 šachových pojmov a mnoho príkladov, možno si ešte objednať v predajni nakladateľstva SAV, Bratislava, Dunajská 21.

* Záujem o mesačník Československý šach v posledných rokoch neustále rastie – jeho náklad dosiahol teraz 10 000 výtlačkov. Na odber sa môžete prihlásiť u svojho poštového doručovateľa.

* Na výročnej konferencii Slovenského šachového zväzu 16. júna bol zvolený nový výbor zväzu. Na jeho čele je Ľ. Potúček, predsedom sekcie kompozičného šachu A. Pituk, korešpondenčného šachu R. Machala a ďalšími členmi výboru sú J. Majchrák (podpredseda), E. Nový (sekretár), J. Báňas, Z. Beňová, A. Cibula, V. Černý, T. Hulka, E. Kraus, J. Plachetka a J. Soršák.


Vzad <<  >> Vpred