Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.6.1973)


Problém č. 593 – originál

Milan Kseňák, Stará Ľubovňa

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf7 Vf4 Sd3 Jh6 Pb3 b5 c3 d4 g7 (9 kameňov), čierny Kd5 Vh5 Sa2 Sf2 Jb6 Jc5 Pc4 d6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie ďalšej prvotiny (už tridsiatej!) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Výsledok riešiteľskej súťaže

(január-máj 1973)

Oproti stavu, ktorý sme uverejnili 13. apríla sa už mnoho nezmenilo. Vedúca trojica sa mala možnosť diferencovať pri ilegálnosti pozície problému č. 571, chybu však svorne nenašla, takže sa delí o prvé tri ceny so stratou jedného bodu z maximálneho počtu 71 bodov (za riešenie problémov č. 559-583). Na 6. mieste so 67 bodmi skončilo až 22 riešiteľov – z nich 9 výhercov určil žreb. – Vcelku sa súťaž stretla s dosiaľ najväčším ohlasom, čo pripisujeme veľkému propagačnému dosahu zápasu Spasskij – Fischer. Zúčastnilo sa na nej viac ako 340 riešiteľov a vedúci súťaže musel skontrolovať a obodovať viac ako 3350 riešení jednotlivých problémov! Taká rozsiahla riešiteľská súťaž sa na Slovensku dosiaľ asi neuskutočnila. Predbežný výsledok je tento:

I.-III. cena ex aequo, 70 bodov, po 200 Kčs Anton Bobek (Oravské Veselé), Arpád Frimmel (Bratislava) a kolektív O. Miháliková + B. Samuhel + P. Tomka (Nová Dubnica). Jedenásť knižných cien vyhrávajú. 68: Peter Sláma (Bratislava), Pavel Vigaš (Banská Bystrica), 67: Ernest Ackerman (Michalovce), Attila Csomor a kolektív (Rimavská Sobota), Marian Cyprian (Dubnica n. V.), Ján Fečo (Rožňava), Daniel Fritz (Bratislava), Ján Kročian (Myjava), Jozef Macko (Antol), Milan Šeliga (Svit), Emil Švajda (Nové Zámky).

Nasledujú: 67: J. Borsík (Lipovský Hrádok), A. Caletka a E. Németh (Bratislava), J. Dulla (Vlčince), F. Džuppa (Michalovce), K. Haris (Pohronský Ruskov), L. Kočík (Košice), Š. Krébes (Stupava), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), M. Perháč (Slovinky), L. Salai (Martin), J. Vašičkanin (Hažin n. Cir.), E. Višňovský (Michalovce), Šachový krúžok SZM z Pedagogickej fakulty v Nitre, 66: Š. Blunár (Banská Bystrica), L. Kolárik (Myjava), J. Meniar (Prešov), J. Sklenár (Piešťany), J. Srnanský (Bratislava), 65: J. Forgács (Bratislava), M. Ješka (Trnava), Z. Labai (Milanovce), P. Miljkovič (Hlohovec), O. Onderčanin (Bratislava), Ľ. Pullman (Bratislava), 64: Š. Kokodič (Trenčín), J. Krošlák (Púchov), O. Mišura (Istebné), J. Šebian (Pustý Hrad), R. Šusták (Modra) atď.

Žrebom vyhrávajú knižné ceny: Peter Bartoš (Ružomberok), Anton Dráb (Košice), Štefan Gazda (Bratislava), Ján Hamrák (Šaca), Ľubomír Chnápko (Šterusy), Drahomíra Kňazeová (Bojnice), Jozef Martaus (Brno), Mikuláš Petro (Šumiac), Ján Rosiar (Tisovec), Felix Šimek (Zvolen) a Ľubomír Žiak (Nitra).

Prípadné námietky proti výsledku pošlite do troch dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred