Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.8.1973)


Problém č. 600P. A. Petkov

I. cena

Schach-Echo 1972

Pomocný mat 3. ťahom

4 riešeniaKontrolná notácia: biely Kd8 Se4 Sh8 Je5 (4 kamene), čierny Kd4 Da7 Va2 Vh4 Sf4 Pb3 b6 b7 e3 (9 kameňov), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom – k cieľu vedú štyri rozličné cesty (počnúc rozličnými prvými ťahmi čierneho). – Ešte pred 10 až 15 rokmi znamenalo Bulharsko v kompozičnom svete veľmi málo, v poslednom čase však prežíva búrlivý rozvoj. Skladatelia veľmi dobrej úrovne sa už rátajú na desiatky a ustavične pribúda turnajových úspechov. Nemožno si však nevšimnúť, že autorom väčšiny bulharských vyznamenaní je jeden skladateľ: Petko A. Petkov zo Sofie. Je to rozhodne výnimočný talent, mimoriadne plodný a ohromne všestranný, pracujúci v oblasti dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek a exoproblémov takmer všetkých druhov. Dnešnú jubilejnú úlohu sme vybrali z tvorby tohto asi 30-ročného autora: ide o pomocný mat so štyrmi analogickými riešeniami. Kto ich nájde všetky, bude zaradený do žrebovania o tri knižné ceny. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 594 (Barczi) z 29. júna: 1.Ke2 hrozí 2.Se3 mat, 1...D:b2+, S:d3+, J:f4+, Jg1+, V:e5+, Jf5, d:c4 2.S:b2, V:d3, V:f4, D:g1, Se3, Da7, d:e7 mat. Námet možno nazvať: "Kráľ ide do šachu".

Riešenie problému č. 595 (Caletka) z 29. júna: 1.Dg8 tempo 1...K:f6 2.Df7+ Ke5 3.Df4 mat, 1...J:f6 2.V:g5+ Kd6 3.Db8 mat, 1...e:f6 2.Jg4+ S:g4 3.J:c4 mat, 2...Kd6 3.Dd8 mat, 1...Vd6 2.J:c4+ S:c4 3.Jg4 mat, 2...K:f6 3.Df7 mat, 1...Jf8 2.V:g5+ Kd6 3.Vd5 mat, 2...K:f6 3.Vf5 mat, 1...V:c6 2.J:c6+, 1...Sd1 2.J:c4+, atď. Výborný úvodník, nečakané tempo, zaujímavo motivované varianty – na začiatočníka skutočne výborná trojťažka.

Riešenie problému č. 596 (Pullman) zo 6. júla: 1.Jd2 hrozí 2.Jf3 mat, 1...e:d2, J:d2, S:c6, S:c5+, Jd5+ 2.Dg1, c3, Jb3, D:c5, D:d5 mat.

Riešenie problému č. 597 (Jarolín) zo 6. júla: 1.Je2 hrozí 2.a8D mat, 1...Jc5, Jd4, e6, e5, Ke4 2.Sc6, Jc3, Dc6, Jf6, Df5 mat. Štyri pekné blokovania zjemnené voľným poľom e4.

Knižné ceny vyhrávajú: za č. 594 a 595 Jozef Fabiny, 053 32 Bindt, Ivan Jarolín, Na križovatkách 42, 818 00 Bratislava a Ondrej Onderčanin, Drevená 8, 801 00 Bratislava; za č. 596 a 597 Gabriel Matej, 072 43 Veľké Revištia, Ján Vojt, Nolčovo 61, 038 54 Krpeľany, okr. Martin a Milan Škrobian, 023 02 Krásno nad Kysucou 1004.

* K bulharskej téme č. 6 z I. svetovej súťaže v kompozičnom šachu nám oznámil N. Dimitrov, že má ísť skutočne o tzv. zložené blokovanie (pri ktorom sa využije prerušenie bielej línie). Otázka sa definitívne vyrieši na schôdzi Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach začiatkom októbra.


Vzad <<  >> Vpred