Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.1.1974)

Problém č. 629 – originál

Václav Kotěšovec, Praha

Mat 2. ťahom


Kontrolná notácia: biely Ka2 Dh7 Vb4 Sa8 Sf6 Jc1 (6 kameňov), čierny Kc5 Vb5 Vd1 Sd2 Pa3 b6 c2 c4 d6 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Talentovaný začínajúci autor z Prahy sa predstavuje trojfázovou dvojťažkou: zdanlivé hry 1...d5, S:b4, c3 2.De7, Dc7, Jd3 mat, zvodnosť 1.Dg8? – riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 620 (Jurčo) zo 7. decembra 1973: 1.Vb6 hrozí 2.e:d8J mat, 1...D:b6, Vc8, Sd8~, J:e7 2.Dd5, Jd4, Dg8, Sf7 mat. Jednoduchá a nie veľmi ekonomická dvojťažka – v ďalšej skladbe autora už však uvidíme značné zlepšenie.

Riešenie problému č. 621 (Idunk) zo 7. decembra 1973: Intencia 1.Ja3, ale zamýšľaná zvodnosť 1.Sf2?! je vedľajším riešením (1...Vd1 2.Dh5 mat). Oprava.

Knižné ceny vyhrávajú: Miloš Kuhn, Záhorácka 1901, 901 01 Malacky, Bohumil Neměc, VÚ 8014/51, 926 15 Sereď a Cyril Roth, Obrancov mieru 38, 080 01 Prešov.

* Podľa poslednej správy z Fínska, na I. svetovej súťaži v kompozičnom šachu sa zúčastňuje 27 štátov, z toho 11 s plným počtom 28 skladieb (ČSSR, Fínsko, Grécko, Holandsko, Juhoslávia, NDR, Rakúsko, Rumunsko, Švédsko, Taliansko, ZSSR). V najbližšom čase dostanú konkurujúce skladby rozhodcovia jednotlivých oddelení aj kapitán družstiev.

* Pod názvom Cyklická zámena hier vyšlo v decembri 4. číslo metodických listov kompozičného šachu, ktoré vydáva Sekcia kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu. Autor tohto čísla, Juraj Brabec v ňom systematicky uvádza 76 dvojťažiek na tému cyklickej zámeny hier. Ako je známe, ide o tému, ktorú inventoval Ľudovít Lačný a ktorá preslávila slovenských šachových skladateľov na celom svete. Ich prínos vidieť napokon aj z počtov uverejnených úloh: 39,5 je od slovenských autorov (najviac J. Valuška – 16). 4 od V. Přibyla, 14 zo ZSSR a 18,5 iných. Mimoriadne cenná je úvodná časť, v ktorej je vedecky zdôvodnená podstata témy a navrhnutá nomenklatúra motívov. Našich čitateľov bude iste zaujímať, že v rámci výberu je aj 6 dvojťažiek z medzinárodného turnaja Pravdy 1969. Navonok skromná 40-stranová rotaprintová brožúrka je nesporne najvýznamnejšou monografiou z kompozičného šachu, aká kedy na Slovensku vyšla.


50 rokov FIDE

Hoci šach je starý asi 1400 rokov, svoju medzinárodnú federáciu (FIDE) má len 50 rokov. Na počesť výročia je tento rok prehlásený za šachový rok FIDE. Oficiálne oslavy sa začali v minulých dňoch v Portoriku (medzinárodný šachový festival a začiatok zápasu Spasskij – Byrne), vyvrcholia v júni vo francúzskej Nice šachovou olympiádou a zakončia sa v decembri pravdepodobne v Indonézii. Šach prežíva v posledných rokoch nebývalý rozkvet a množstvo akcií na celom svete r. 1974 k nemu iste ešte viac prispeje.


Vzad <<  >> Vpred