Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.1.1974)


Problém č. 630 – originál

Jozef Smoliar, Stankovany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom

b) Pg7 premiestniť na h7


 

Problém č. 631 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahom

 Kontrolná notácia. 630: biely Ke1 Df7 Sc3 Je2 Jf2 Pg2 (6 kameňov), čierny Ke3 Va4 Sc1 Sd5 Jc7 Pc2 e6 g7 (h7) (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 631: b. Kh8 Df2 Vd7 Sa1 Jb7 Jg6 Pc6 e5 g4 (9), č. Ke6 Da5 Vf1 Sa3 Sg8 Jd5 Pb5 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Aj keď pod dozorom skúsených priateľov, ale predsa: v oboch dnešných dvojťažkách sa podarilo začínajúcim autorom uskutočniť trojfázovú zámenu hier! Prvotina spod Tatier obsahuje zdanlivé hry 1...Ve4, Se4 2.Dg3, Dg5 mat a rozličné riešenia v dvojníkoch, č. 631 so zložitejšou motiváciou má tri zdanlivé hry 1...Jd5~, b4, Vd1 2.Jf4, Jf8, Df5 mat a zvodnosť 1.Da2? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 622 (Meniar) zo 14. decembra 1973: Zdanlivá hra 1...J:d3+ 2.Jc:d3 mat, 1.J:c5 hrozí 2.J:d7 mat, 1...J:d3+, Kd6+, S:c5 (Sc3+ ), D:c5 (D:b5), J:c5, S:b5 (Sd5) 2.J5:d3, Je4, Sc3, Dc7, D:e7, Dd5 mat. Veľmi pekná dvojťažka s množstvom zaujímavých kombinačných obratov. Jediným nedostatkom je nehrajúci Jc1 v riešení.

Riešenie problému č. 623 (Semko) zo 14. decembra 1973: Zvodnosť 1.Jd8? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Ve6, Se6 2.Jf7, J:c6 mat, vyvrátenie 1...Sf3!, preto len 1.Jef8 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Ve6, Se6 2.Jd7, J:g6 mat. Pekne motivovaná zámena dvoch matov.

Knižné ceny za č. 622 a 623 vyhrávajú: Štefan Burkuš, Palackého 26, 040 00 Košice, žiak Pavel Smrek, ul. 1. mája 3, 064 01 Stará Ľubovňa a Jozef Srnanský, ul. Februárového víťazstva 223, 800 00 Bratislava.

* Finále I. preboru ČSSR v riešení šachových problémov sa uskutoční v druhej polovici marca v Bratislave. Právo účasti majú prví desiati riešitelia z III. kola: I. Pobjecký, J. Pobjecký, J. Agarski, F. Vykydal, H. Rozkovec, V. Hadač, O. Ralík, J. Žatko, A. Ančin a J. Kozinka.


Vzad <<  >> Vpred