Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.12.1973)


Problém č. 622 – originál

Juraj Meniar, Slovenská Ľupča

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 623 – originál

Vladimír Semko, Prešov

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 622 b. Ke1 Db7 Vb5 Vd3 Sb4 Sg8 Jc1 Je4 Pc2 f3 f5 g4 (12), č. Ke5 Db6 Ve7 Sc6 Sd4 Jd7 Jf2 Pc5 f4 f6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 623 b. Ke3 Dd3 Sg8 Je6 Jh7 (5), č. Ke5 Vc6 Vg6 Sg4 Jg1 Pc5 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá úloha obsahuje zdanlivú hru 1...J:d3+ 2.J:d3 mat, v druhej si treba všimnúť zvodnosť 1.Jd8? – v porovnaní s riešením ide o zámenu dvoch matov po obranách 1...Ve6, Se6. Riešenie obidvoch problémov pošlite na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Ešte dve prvotiny

So šachovými skladateľmi je to podobne ako s hudobnými: ani ich nemusí byť veľa, len aby dobre ovládali svoje umenie, aby tvorili jedni kvalitnú hudbu a druhí kvalitné šachové problémy. Pravda, tak to už vo svete býva: kvalita vychádza z kvantity. Preto nás zaujímajú aj počty.

Štatistická ročenka ČSSR to síce neuvádza, ale na Slovensku dnes žije okolo 225 šachových skladateľov. A už tým menej je známe, že 41 z nich začínalo v našej šachovej rubrike. Čo je však ešte prekvapujúcejšie: plných 20 prvotín sme uverejnili tohto roku! To je už číslo zaváňajúce rekordom.

Dnes vítame naraz dvoch nových adeptov šachového umenia: prvý z nich je toho času vojakom základnej služby a druhý vysokoškolákom. A tešíme sa, že prílev ďalších začínajúcich autorov bude pokračovať aj v budúcom roku. Podarí sa nám do konca r. 1974 dosiahnuť číslo 250?


Vzad <<  >> Vpred