Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.12.1973)


Problém č. 624J. Belaj

Zemědělské noviny 20. 12. 1969

Pozri textVidel som raz na vlastné oči v bratislavskej "Grandke", ako obaja súperi mali po jednom voľnom pešiakovi a ponáhľali sa s nimi na premenu tak netrpezlivo, že namiesto postupného premiestňovania z poľa na pole ich posúvali plynulým pohybom – a potom sa vážne pohádali, ktorý sa mal premeniť skôr. Prirodzene, najmä v bleskových partiách sa všeličo stáva: strelci prechádzajú na diagonály opačnej farby, králi stoja niekoľko ťahov v šachu bez toho, že by si to aspoň jeden zo súperov všimol, a ak sú šachovnice pre nedostatok miesta príliš blízo seba, môžete príležitostne uviesť do vlastnej hry aj susedovu dámu.

Dnes predkladáme našim riešiteľom na vianočnú úvahu jeden vážnejší prípad. Predstavte si, že v istej koncovkovej pozícii čierny (ktorý bol na ťahu) usúdil, že je zbytočné ďalej hrať, povedal to čarovné slovko "vzdávam sa" a podal súperovi ruku. Pritom však náhodou zavadil o svojho strelca a zhodil ho zo šachovnice. A tak vznikla pozícia, ktorú vidíte na diagrame. – Otázka pre našich riešiteľov znie: Kde stál čierny strelec a ako by musel biely po ťahoch tohto strelca postupovať, aby vyhral. Predpokladáme pritom, že čierny sa vzdal "korektne", t. j. že remízu ani pri najlepšej hre nemohol zachrániť. – Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou. (Kontrolná notácia: b. Kc2 Je5, č. Ka1 Pa2, 2 + 2 = 4)

Riešenie problému č. 615 (Kollárik) z 9. novembra: 1.De2 hrozí 2.D:c4 mat, 1...Kb5, Kd4, Jc4~, Je5, Jb6 2.V4:a5, De3, Vc6, d4, V6:a5 mat. Pekná klasická dvojťažka.

Riešenie problému č. 616 (Mlynka) zo 16. novembra: Zvodnosť 1.Sg2? hrozí 2.S:e4 a 3.Vb1 mat, 1...c5 (obranným motívom je predšach) 2.V:c5 3.Vc1 mat, 1...Sf7 (opäť predšach) 2.V:f7 3.Vf1 mat, ale 1...e5! bez matového pokračovania. Rieši 1.S:e6 s hrozbou 2.Kc2 3.Vb1 mat, varianty sú tie isté ako po zvodníku, ale s obranným motívom predbežného uvoľnenia poľa a2 – a navyše 1...Sd7 2.V:d7 3.Vd1 mat. Zámena obranných motívov v trojťažke.

Knižné ceny vyhrávajú: za č. 615 Pavol Cerulík, PS 529/2, 602 00 Brno 2, Anton Pastorek, Kukučínova 1039, 020 01 Púchov 2, Štefan Tonka, Mičurinova 11, 953 01 Zlaté Moravce za č. 616 Gabriel Családi, VÚ 8684/Y, 753 11 Hranice na Morave, Vladimír Marko, 900 42 Nové Košariská 159 a Michal Žugec, VG – SNP/4, 975 53 Banská Bystrica.

* Posledné dvojčíslo Slovenského šachového bulletinu prináša prehľady krajských preborov SSR, vyžrebovanie našich najvyšších súťaží v praktickom šachu, tabuľky a partie z viacerých medzinárodných turnajov, štúdie a iné šachové materiály.


Vzad <<  >> Vpred