Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.4.1974)


Problém č. 650 – originál

Miroslav Pleva, Dolná Súča

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Da2 Se3 Jd6 Pb2 c5 f2 f6 (8 kameňov), čierny Kg4 Pc6 d7 h4 h5 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalší nový autor v našej rubrike sa odvážil ihneď na zámenu matov, úloha obsahuje zvodnosť 1.Df7? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 642 (Kozinka) z 8. marca: Zdanlivá hra 1...Va2+ 2.S:a2+ Kh7 3.Sh1+ c2 4.S:c2+ d3 5.S:d3 mat, úvodník 1.f5 hrozí 2.Sf7+ Kh7 3.Sg6 mat, 1...Va2+ 2.S:a2+ Kh7 3.Sg8+ Kh8 4.Sf7+ Kh7 5.Sg6 mat. Vtip zámeny je v tom, že Pf5 preruší líniu b1-h7, ale zároveň napadne pole g6.

Knižné ceny vyhrávajú Ladislav Fülöp, ul. Družby 62/d, 979 01 Rimavská Sobota, Peter Melicharčík 971 01 Prievidza 1 349/A-4 a Ľubomír Nagy, Kateřinice 82, 756 21 p. Ratiboř, okr. Vsetín.

* V našom patovom seriáli pokračujeme ešte jednou vežovou koncovkou. V partii Znosko-Borovskij versus Salvier vzniklo postavenie b. Ke1 Vh8 Ph6 (3), č. Kf4 Vg2 Pf3 f5 (4) a čierny na ťahu zahral veľmi zlý ťah 1...Va2?, čo biely využil takto: 2.h7 f2+ 3.Kf1 Kf3 4.Va8! V:a8 5.h8D!! V:h8 pat. Po správnom 1...Vb2 by bol čierny ľahko vyhral...


A. Ančin majstrom ČSSR

Prvý raz v histórii sa u nás uskutočnili celoštátne majstrovstvá v riešení šachových problémov. Na ich prvom kole r. 1971 sa zúčastnil rekordný počet 2 256 riešiteľov, do tretieho kola v septembri 1973 sa prebojovalo 20 najlepších a z nich desiati mali právo zúčastniť sa na finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo 31. marca t. r. v Bratislave (v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Ostredkoch). Prišli šiesti a dostali ťažkú úlohu: vyriešiť za 2 a pol hodiny 6 problémov: dvojťažku, trojťažku, štvorťažku, štúdiu, pomocný mat a samomat. Víťazom a prvým majstrom ČSSR v riešení šachových problémov sa stal známy komárňanský šachista a vynikajúci šachový skladateľ Andrej Ančin. Na ďalších miestach skončili: J. Kozinka (Trnava), H. Rozkovec (Praha), V. Hadač (Lysá nad Labem), J. Žatko (Chynorany) a O. Ralík (Nitra). Prví dvaja riešitelia zdolali po 4 problémy, druhí dvaja po tri a tretí dvaja po dva – o poradí potom museli rozhodovať pomocné body za úplnosť riešení.

Majstrovstvá republiky sa vydarili a stanú sa iste tradičnými. Len jedno nás mrzí, že naše šachové oddiely venujú tak málo pozornosti riešeniu problémov. Je to veľmi zaujímavá činnosť, ktorá vhodne spestrí život v oddieloch a prinesie šachistom mnoho pekných zážitkov. Nemohli by sa u nás poriadať napríklad okresné prebory v riešení? Boli by sme radi, keby ste nám na túto tému napísali.


Vzad <<  >> Vpred