Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.5.1974)


Problém č. 655 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc6 Vb2 Sa7 Sb1 Jb7 Pa2 a6 (7 kameňov), čierny Kc8 Pa3 b6 c3 e5 f5 g5 g6 h3 (9 kameňov) biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Pri porovnaní zvodnosti 1.Sd3? a riešenia sa objaví recipročná zámena obranných motívov – autor venuje túto úlohu Jurajovi Brabcovi. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Prvoaprílový problém

Nemysleli sme, že Fabelov problém č. 646 (b. Ke1 Dc6 Vg2 Vh1 Sf4 Jg4 Pd3 e4, č. Kf3, mat prvým ťahom) sa natoľko vydarí. Ako uvidíte z ďalšieho textu, zabavili sa na ňom aj riešitelia, aj redaktori. Ale tak to má vlastne byť: prvého apríla sa všetci smejú, aj keď niektorí trochu s hnevom že sa dali nachytať.

Teda najprv správne autorské riešenie: Podľa známej konvencie v úlohách začína biely. Keby to platilo absolútne, riešenie je 1.0-0 mat. Rošáda v úvodníku má v sebe čosi žartovné a preto mnohých uspokojila. Postavenie problému však predstavuje výnimku z konvencie, lebo biely nemá právo začínať. Prečo? Lebo neexistuje tzv. posledný ťah čierneho (ktorým by sa mohlo dospieť k postaveniu): je zrejmé, že kráľ nemohol prísť na f3 ani z jedného poľa. Posledný ťah musel preto vykonať biely a na ťahu je čierny! To je prvá fáza riešenia. Druhá je už jednoduchá: čierny má len dva ťahy a po oboch dostane mat prvým ťahom: 1.K:g2 e5 mat, 1.K:f4 Df6 mat. A čo riešitelia?

S poštovou pečiatkou 1. apríla sme dostali 98 riešení. Z toho len jedno jediné bolo správne a úplné: poslal ho náš známy riešiteľ a účastník finálového kola majstrovstiev ČSSR v riešení, Jozef Žatko, z Chynorian. Ďalších 13 riešiteľov uviedlo síce, že začína čierny, ale nenapísalo prečo – a tak vlastne úmysel autora nevystihlo. 52 riešiteľov uviedlo rošádu a 32 rozličné iné možnosti, niektoré celkom vtipné. Sľúbili sme jednu cenu "nesprávnemu" riešiteľovi, ale dávame dve. Tu sú odpovede výhercov: X. Y.: 1.e5 mat, s tým, že obrátime šachovnicu a pešiak napáda f4. Považujem toto riešenie za správne, keďže je to pri príležitosti 1. apríla. I keď manžel sa mi vysmieva a hovorí, že riešenie je iné – malá rošáda." – Y. X.: "1.0-0 mat. Riešenie mi nerobilo potiaže, lebo tento trik som už dávno poznal." – A do tretice ešte jedna odpoveď: "Túto úlohu som dal na riešenie niekoľkým šachistom, ktorí hrajú dosť slušne šach, a bol to pre nich ozaj problém. Nevyriešili ho, lebo rošáda je taký schovaný ťah."


Vzad <<  >> Vpred