Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.7.1974)


Problém č. 674 – originál

František Dano, Nitra

Autorova prvá skladba

Mat 1. ťahomProblém č. 675 – originál

Peter Hlaváč, Pezinok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomProblém č. 676 – originál

Milan Štulrajter, Podbrezová

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomProblém č. 677 – originál

Jolana Štvrtecká, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomProblém č. 678 – originál

Michal Virostko, Banská Bystrica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomProblém č. 679A. Fossum

I. cena

Stella Polaris 1971

Mat 3. ťahom
Sedem problémov na riešenie

Kontrolná notácia. 674: b. Ke5 Db5 Sc6 Pb6 c5 e6 h7 (7), č. Ke7 Sd8 Jf8 Pb7 c4 d5 f7 (7), 675: b. Kf2 Da6 Vd7 Sc4 Sd6 Jb5 Pc5 c7 e3 f4 (10), č. Ke4 Va3 Vg7 Sf8 Je8 Jh7 Pc2 g5 g6 (9), 676: b. Kd6 Db6 Va5 Se4 Sh6 Jc5 Pd3 d5 (8), č. Kd4 Sa3 Sd1 Jc2 Pa4 (5), 677: b. Ka8 Dg6 Vh4 Sa3 Sb1 Pg5 (6), č. Ke5 Jc5 Pe4 (3), 678: b. Kg7 Dc1 Vd8 Jg5 Pb4 c6 d2 e2 h2 h3 (10), č. Ke5 Jd7 (2), 679: b. Kg2 Dd8 Vh5 Se2 Se7 Je4 Jf5 Pc2 c3 c6 g6 (11), č. Ke6 Dg5 Va5 Va6 Sa2 Sg1 Jb5 Jc7 Pe3 f7 g3 (11). Okrem dole uvedenej otázky predkladáme našim čitateľom na riešenie celých šesť diagramov. V pätici problémov na tejto strane sa predstavujú samí noví autori – medzi nimi aj jedna žena, pravdepodobne prvá slovenská šachová skladateľka. Najopatrnejšie treba pristupovať k riešeniu č. 674 a azda najmenej "opatrne" k č. 678. Pravda, prvotiny nebývajú veľmi zložité, preto sme na dovolenkový čas zaradili ešte jednu ťažkú trojťažku v "normálnej" rubrike. – Riešenia všetkých problémov pošlite do konca augusta t. r. na adresu redakcia Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava. Knihou odmeníme sedem správnych riešiteľov – na každý problém jedného.

Riešenie problému č. 662 (Grieš) zo dňa 14. júna: Zvodnosť 1.Jc6? hrozí 2.c4 mat, 1...V:e7+, S:c3, Je3 (Ja3) 2.J:e7, Vb5, J:b4 mat, vyvrátenie 1...J:d4!, riešenie 1.Jd7 hrozí 2.Jf6 mat, 1...V:e7 (Ve6, S:c3, J:4 2.Sc4, V:d6, c4 mat. Zámena troch hier, zahrňujúca aj jednu paradoxnú ideu: po zvodníku je ťah J:d4 obranou proti c4, po úvodníku mat c4 nasleduje práve po obrane J:d4.

Knižné ceny vyhrávajú: František Lencsés, Rohovce č. 64, okr. Dunajská Streda, Helena Némethová, ZDŠ, 094 31 Hanušovce nad Topľou a Peter Tkáč, Sídlisko 3 bl. V4, 066 01 Humenné.


Šachová literatúra

Čitatelia sa nás čoraz častejšie pýtajú akú šachovú literatúru si majú kúpiť a kde ju dostanú. A ani sa tomu nedivíme, lebo hlad po knihách o šachu je veľký a našim vydavateľstvám sa ho nedarí zahradiť. Tak napríklad sme dostali správu, že kniha ABECEDA ŠACHOVÉHO PROBLÉMU, hoci vyšla r. 1973 v náklade 10 000 exemplárov, je takmer rozobraná – možno si ju objednať už len v pražskej šachovej predajni. Z ostatných kníh o kompozičnom šachu dostať ešte VYBRANÉ ŠACHOVÉ SKLADBY od Vladimíra Pachmana, KOUZLO ŠACHOVÉHO DIAGRAMU F. J. Prokopa a v ruštine dvojdielnu zbierku ETUDY od veľmajstra Kaspariana a populárnu brožúrku ZNAMENITYJE KOMPOZÍCII od A. P. Grina. Začínajúcim šachistom odporúčame ABECEDU ŠACHU od sovietskych autorov Averbacha a Bejlina (český preklad) – na druhé vydanie známej ŠACHOVEJ PRÍRUČKY Ľudovíta Potúčka si budú musieť počkať ešte najmenej rok. Z kníh o praktickom šachu je na trhu už len populárne dielo veľmajstra Horta UTKANÍ STOLETÍ – SPASSKIJ + FISCHER – ak nerátame vyše 10 kníh v nemčine, zväčša prekladov z ruštiny. Všetky uvedené knihy si môžete objednať v spomínanej predajni, Václavské námestie 52, 110 00 Praha 1.

České vydavateľstvo Olympia vydáva každoročne aspoň jednu šachovú knihu, žiaľ, slovenský ŠPORT je k šachu oveľa macošskejší: nevydal už roky nič a okrem spomínanej príručky pre začiatočníkov má v pláne pre ďalšie roky len publikáciu o doterajších majstroch sveta, ktorú píše Július Kozma. Všetkých šachistov – a je ich veľmi veľa! – by potešilo, keby sa táto zlá situácia obrátila čo najskôr k lepšiemu.

* Zaujímavý prípad sa stal známemu sovietskemu šachistovi Bagirovovi. R. 1968 zohral proti Belibekovi túto partiu: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 c5 5.d:c5 S:c5 6.Jf3 0-0 7.Sf4 Jc6 8.e3 d5 9.Vd1 Da5 10.a3 Je4 11.c:d5 e:d5 12.V:d5 J:c3 13.b:c3 D:a3 14.Jg5 g6 15.Sc4 Sf5 16.V:f5! g:f5 17.0-0 Je7 18.Se5! Sd6 19.Dd1! S:e5 20.Dh5 a čierny vzdal. Ako príjemne prekvapilo Bagirova, keď minulého roku v polofinále majstrovstiev ZSSR zohral takmer navlas rovnakú partiu. Čierny Muratov nepoznal Belibekovu zlú skúsenosť a nasledoval ho ťah za ťahom. Odbočil až v 18. ťahu Da5, ale to bolo ešte horšie a tak po 19.Db3 sa musel ihneď vzdať!

Niekoľko slov o Gite

O ženách sa jeden údaj obyčajne neprezrádza, ale my túto zásadu porušíme, lebo je mladá, na získaný úspech až priveľmi mladá. Narodila sa teda 13. novembra 1953 (mimochodom, bol to piatok trinásteho...) v Kežmarku. So šachom začala ako 10-ročná, a to zásluhou svojho otca, Alexandra Poľana, ktorý viedol šachový krúžok v kežmarskom Dome Pionierov. Mal tam zväčša chlapcov, ale podarilo sa mu získať aj šesť dievčat, lebo sa chcel pričiniť o zlepšenie úrovne stagnujúceho ženského šachu na Slovensku. Prvé úspechy len povzbudili k usilovnejšej práci a tak už o tri roky sa družstvo dievčat odvážilo na medzinárodné pionierske turnaje do zahraničia – a doviezlo z NDR strieborné medaily. A v ďalších rokoch (1967, 1968) si štyri kežmarské dievčatá – Arghová, Líšková, Poľanová, Prokopovičová – vybojovali v Budapešti zlato.

Všetky štyri hrajú šach aj teraz, ale najrýchlejšie z nich napredovala Gita. Ako dorastenka bola vždy majsterkou SSR a v prebore ČSSR získala tri razy jedno z najvyšších miest a potom po dva roky titul preborníčky. Ako 16-ročná už hrá medzi ženami a v Žilinskom polofinále je tretia, o dva roky na Sliači druhá – ale na finálových turnajoch to ešte neskúsila. Až tohto roku hrala prvý raz finále majstrovstiev ČSSR žien – a suverénne zvíťazila pred celou československou elitou.

Ako to všetko mohla dosiahnuť dokonca bez trénera? Samozrejme, podporou otca, usilovným štúdiom našich kníh a sovietskych časopisov. Ako nám otec prezradil, jej hlavným tromfom na turnajoch sú výborné nervy. Ale musí ich mať aj v súkromnom živote – veď sa chystá už do tretieho ročníka lekárskej fakulty v Košiciach a popritom hrá ešte volejbal za Sláviu Košice!


Skromná Gita Poľanová získala pre slovenský šach jeden z najväčších doterajších úspechov – a my jej želáme ešte mnoho ďalších, v šachovej reprezentácii, ale aj v štúdiu.


Šach a matematika

Viete, koľko rozličných postavení môže vzniknúť v šachovej partii po dvoch ťahoch bieleho aj čierneho zo základného postavenia? To nie je jednoduchá úloha! Po úvodnom ťahu bieleho vzniká 20 možností (16 pešiakmi, 4 jazdcami) a po odpovedi čierneho už 400 možnosti. Keď pridáme ešte jeden ťah bieleho, treba počítať takto: Rozličných postavení po dvoch ťahoch bieleho (keby čierny neťahal) je spolu 268. Ak ich skombinujeme s 20 možnosťami čierneho, vyšlo by číslo 5360. To je však zdanlivé riešenie. K tomuto počtu treba totiž pripočítať 14 možností s braním pešiaka (napr. 1.a4 b5 2.a:b5) a odpočítať 8 možností s blokovaním pešiaka (napr. 1.a4 a5 a nejde 2.a5?), ako aj 4 možnosti s prerušením línie strelca (napr. 1.d3 g5 a nejde 2.Sh6?). A tak presný výsledok je 5362. Ďalšie výpočty už narážajú na značné ťažkosti. Až r. 1946 známy anglický šachový skladateľ T. R. Dawson vypočítal, že po dvoch ťahoch bieleho a čierneho môže vzniknúť 72 084 "šachovo" rozličných postavení (hoci "geometricky" rozličných je len 71 852 – vtip je v tom, že postavenia typu 1.a4 b5 2.a5 Jc6 a 1.a4 Jc6 2.a5 b5 treba pokladať za rozličné vzhľadom na to, že len v druhom z nich má biely právo pokračovať 3.a:b6 en passant). – Ďalej sa v počítaní zatiaľ nikto nedostal, ale veríme že túto úlohu zvládnu samočinné počítače.


Najľahšia vežová koncovka

Vežové koncovky môžu byť "sakramentsky" ťažké, ale jednu z nich radi hrajú aj najzačínajúcejší začiatočníci. Ktorá to je? Predsa kráľ s vežou proti samému kráľovi! Dajme tomu, že po nádhernej kombinácii ste dospeli k postaveniu b. Kh1, Vc6, č. Kd4 a ste (ako biely) na ťahu. Je síce pravda, že pri neopatrnej hre môžete stratiť vežu, alebo čierneho kráľa spatovať, ale my budeme predpokladať, že hráte skutočne bez chyby a tak, aby ste čiernemu dali mat čo najmenším počtom ťahov. A teraz vám dáme otázku: aký je tento najmenší počet pri najlepšej obrane čierneho? To je prvý problém na zvyšok prázdnin, nad ktorým iste strávite chvíľu času – a ostatné problémy nasledujú.Vzad <<  >> Vpred