Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.1.1975)


Problémy č. 715-719, Kolektív slovenských autorov

Čestné uznanie, Slovenský šachový zväz

C 29.8.1974
V každej pozícii čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom


Súťaž v skladaní symbolických problémov, ktorú vypísala Sekcia kompozičného šachu SŠZ k tridsiatemu výročiu Slovenského národného povstania, stretla sa s neočakávaným ohlasom. Z 18 skladieb 16 autorov vybralo predsedníctvo sekcie štyri a udelilo im čestné uznanie a pochvalné zmienky. Najúspešnejšie obstála "päťskladba", ktorú vidíte na diagramoch. Na tejto zaujímavej práci sa podieľali Juraj Brabec, Ivan Jarolín, Ján Kozinka a Ján Valuška pod vedením Bedricha Formánka (ktorý navrhol tému a dal konečnú úpravu všetkým piatim pomocným matom).

V každej pozícii treba nájsť to jediné poradie ťahov čierny-biely-čierny-biely, ktoré sa končí matom čiernemu kráľovi. Veríme, že sa problémy budú páčiť všetkým riešiteľom, a najmä, že každý "uvidí" ich hlavnú spoločnú ideu. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou. Problémy nepatria do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže!


Vzad << >> Vpred