Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.2.1975)


Problém č. 727B. Idunk

I. cena

Šachové umenie 1972

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka5 Db5 Sa2 Jc3 Jd1 Pg3 (6 kameňov), čierny Kd4 Sf5 Jh1 Pc6 f2 f3 g6 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Autor dnešnej trojťažky, ináč myjavský lekár, patrí medzi tých šachových skladateľov, ktorí vystupujú zriedka, ale vždy vynikajúco. Jeho posledný úspech zaujme nielen peknými modelovými matmi, ale aj stratégiou spočívajúcou na funkcii čierneho strelca. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie "päťproblému" z 10. januára: 715: 1.Jh5 Jd5 2.Jf4 Jf6 mat, 716: 1.Jg8 Jd5 2.Jf6 Je7 mat, 717: 1.f5 Jh5 2.f4 Jf6 mat, 718: 1.Jd3 Je6 2.Jf4 Jc5 mat, 719: 1.Ja3 Je3 2.Jc4 Jc2 mat. Problémy sa veľmi páčili, vyriešilo ich okolo 80 riešiteľov, ale nie všetci vystihli hlavnú ideu: rozostavenie kameňov na šachovnici vytvára symbolicky znaky 30 SNP, a to rovnako v základných postaveniach, ako aj v matoch. "Dôstojný pozdrav šachových skladateľov k 30. výročiu SNP" (O. Ralík).

Knižné ceny vyhrávajú: Ján Derňár, Inžinierska 16, 040 01 Košice, Jozef Fibich, 941 03 Uľany nad Žitavou 276, Michal Perháč, 053 40 Slovinky 245, Peter Polák, Ladzianskeho 1, 809 00 Bratislava a Roman Šusták, Podhorská 30, 900 01 Modra.

Problém č. 668 (Svítek) z 28. júna 1974 opravuje autor pridaním bieleho Pc2.

Pravda 1973-1974. Na našej dvojročnej skladateľskej súťaži konkuruje spolu 140 problémov, z toho 107 dvojťažiek, 23 trojťažiek, 5 mnohoťažiek, 1 štúdia a 4 iné problémy. Nekorektných bolo spolu 12 problémov (t. j. 8,6 %), z nich ostali dosiaľ neopravené len štyri (č. 690, 697, 705, 706). Rozhodcom oddelenia dvojťažiek je J. Brabec a "ostatných problémov" B. Formánek. Výsledok súťaže uverejníme najneskôr v letných mesiacoch.

I. SSKŠ. Definitívny výsledok Svetovej súťaže v kompozičnom šachu ešte nie je známy, rysuje sa však pekný úspech ČSSR. Ako vyzerá situácia v jednotlivých oddeleniach, uverejníme na pokračovanie v našej rubrike. Oddelenie A1 (dvojťažky s československou témou) vyhral Ľ. Lačný (30 bodov), na 4. mieste je Š. Sovík (27), celkove ČSSR 57, Fínsko 48, ZSSR 47 atď. V druhom dvojťažkovom oddelení A2 je skladba Ľ. Lačného na 11. mieste (20 bodov) a poradie štátov Fínsko 48, Švédsko a Dánsko po 45. V trojťažkách B1 dosiahol B. Idunk 5. miesto (26) a v štátoch Francúzsko 52, Holandsko 51, Rakúsko 35. V oddelení B2 má Š. Sovík 25. miesto (6) a štáty Dánsko 55, Rakúsko 53, ZSSR 51. Celkove vo dvojťažkách má Fínsko 96 bodov, ZSSR 84, ČSSR 77, v trojťažkách Rakúsko 88, Francúzsko 82, Dánsko 79. Po prvých štyroch oddeleniach je poradie na čele ZSSR 157, Dánsko 147, Rakúsko 128, Holandsko 122, Fínsko 114, ČSSR 109.

* Pravdepodobne v apríli t. r. bude vypísaná prvá súťaž socialistických štátov v kompozičnom šachu. O podrobnostiach budeme našich čitateľov informovať – zatiaľ je isté len to, že ČSSR určí tému pre trojťažky.


Vzad <<  >> Vpred